Albatros (Galeje) (Chicago Podkozí)

Em H7 Em 1. Moře, moře nekonečné v širou dál, H7 Em vlny do pobřežních bijí šedých skal. Am Em Slunce nezná slitování Am Em H7 hlavy lidské k zemi sklání, Em A7 D7 dávno vlahý vítr nezavál. G D7 REF.: Albatros letí přes moře v širou dál C D7 G A touhy vzdálené si s sebou vzal. D7 Jen jednou v žití tak rád bych spatřit chtěl C D7 G G7 Svou rodnou zemi a s v ní bych zemřít chtěl. C D7 G Mám srdce znavené jak z kamene jak osud krutý chtěl A7 D7 Jen vzpomínka mi zbývá na to, co rád jsem měl. D7 Albatros letí přes moře v širou dál C D7 G A touhy vzdálené si s sebou vzal. 2. Temně duní ocel bílá o kámen, tvrdým mužům slábne síla den co den. Nezná pláče nezná vzlyků Tvrdé srdce galejníků. V duši jediný jim zůstal sen. REF.: