Žena z obrazu (Zlej sen)

Emi Je to divný úděl C7maj D11 - žít v tisíc let starém rámu. Emi Je to divný úděl C7maj H7 pro mladou dámu... C7maj H7 Ref.: Vždy uměl své tahy štětcem vést Emi Emi/F# C7maj D11 jak správný muž - Ami7 Hmi7 C7maj dílem Falstaff a dílem král. Ami7 Hmi7 Emi Za každý úspěch spravedlivý trest C7maj - tak jsi byl sám... Ami7 D11 Emi Můj portrét se Tvým dílem stal. Jsou to kruté chvíle, když zhasnou svíce život v sále. Jsou to kruté chvíle... ...když vraždí krále. Ref: Vždy uměl své tahy štětcem vést, svůj příběh psal... Dílem Falstaff a dílem bůh - samotným ďáblem se nechal svést... Vzpomínám, jak tenkrát hříchem voněl vzduch.