Revolver (Kozí duch)

Ami G Ami Pomalu v revolver se ztrácí víra C G Ami a o důvěru přichází též jed Dmi C G /:Sešlostí věkem nejlépe se zmírá Ami Emi Ami líp ještě sešlostí svých mladých let :/ Ami G Ami Neznámá věčnost za člověkem leží C G Ami a marná zvědavost je škol a sekt Dmi C G /:Před pohledem ji úzkostlivě střeží Ami Emi Ami Nízký a úzký lidský intelekt :/ Ami G Ami Věčně jsme byli, věčně taky budem C G Ami z ducha jak z hmoty nic se neztratí Dmi C G /:Je to jen marná honba za přeludem Ami Emi Ami v smrti své vykoupení hledati:/ Ami G Ami Za námi věčnost, před námi je věčnost C G Ami bezpočtukrát se vrátí tentýž děj Dmi C G /:Komu mám zato projevit svou vděčnost ? Ami Emi Ami Pánbůh má štěstí, nevěřím-li v něj !:/