Tvým dlouhým vlasům (Neckář Václav)

Hm hm hm hm…. G G F2 F Fmaj7 G GTak to pochop nemá to smysl F2LáskoF2 skFrýFmaj7vaná.G GByl to útěk nocí až k ránu F2Co dáF2l zFbýFmaj7vá námG. FTvým dlouhým Cvlasům EmiVšechno odpoAmiuštíFm FTu mírnou Ckrásu, o které Emisním. AmiÓ óóFó…. Když tu GneCjsi. Byl to příběh známý a krátký Lásko skrývaná Něžně prudká jak jarní bouřka Nocí zpívaná. FTvým dlouhým Cvlasům EmiVšechno odpoAmiuštíFm FTvým vlídným Cdlaním odpouGštím. FTvým dlouhým Cvlasům, kEmiteré oAmipoušFtím FJejich mírnou Ckrásu odpoEmiuštím AmiÓ óóFó…. Když tu GnejCsi. Co ti zbylo pošli mi zpátky celé míň než nic Modré sklíčko rozbité vázy Ze tvých zřítelnic Tvým dlouhým vlasům Všechno odpouštím Tvým vlídným dlaním odpouštím. Tvým dlouhým vlasům, které opouštím Tu mírnou krásu, o které sním. HmiKdyhm….ž tu nejsi.