z jedné strany chvojka (vánoční)

Z jedné strany chvojka D D Z jedné strany chvojka, G D z druhé borověnka, G D /: pásli ovce pastuškové, A D jedli kaši z hrnka.:/ 2. Přiletěl k nim anděl, aby jim pověděl, /: že se Kristus Pán narodil, aby každý věděl.:/