Montgomery (Daněk Wabi)

D G Emi Déšť ti, holka, smáčel vlasy, A7 D z tvých očí zbyl prázdný kruh, G Emi kde jsou zbytky tvojí krásy, A7 D to ví dneska snad jen Bůh. D G Emi R: Z celé jižní eskadrony A7 D nezbyl ani jeden muž. G Emi V Montgomery bijou zvony, A7 D déšť ti smejvá ze rtů rúž. Na kopečku v prachu cesty, leží i tvůj generál, v ruce šátek od nevěsty, ale ruka leží dál. R: Z celé ... Tvář má zšedivělou strachem, zbylo v ní pár těžkejch chvil, proužek krve stéká prachem, déšť mu slepil vlas jak jíl. R: Z celé ... Déšť ti šeptá jeho jméno, šeptá ho i listoví, lásku měl rád víc než život, to ti nikdy nepoví. R: Z celé ...