Vzdejme pánu díky (Svý kroky rozezpívej) (křesťanské)

Dmi C F G Bb C Ami R: Svý kroky rozezpívej, rozezpívej, rozezpívej, Dmi C F G Bb C D chválama rozezpívej, rozezpívej, rozezpívej. Dmi G 1. /:Vzdejme Pánu díky:/ /:za vše, co nám dává,:/ Bb A7 /:za vše, co nám bere:/ /:patří Pánu sláva:/ Dmi G /:Vzdejme Pánu díky:/ /:že se stará, aby:/ Bb A7 /:nepropadli smrti:/ /:jeho lidé slabí:/ R: 2. Vzdejme Pánu díky, novou cestu klestí, v době, která zná jen pomíjivé štěstí. Vzdejme Pánu díky, křížem přišel říci, já jsem cesta, pravda osvobozující. R: 3. Vzdejme Pánu díky, zdroji pravé spásy, doutnající oheň láska neuhasí. Vzdejme Pánu díky jako děti Boží, že v člověku láska lásku stále množí. R: 4. Vzdejme Pánu díky, burcuje svým slovem: Starej svět už umřel, my žijeme v novém. Vzdejme Pánu díky, mění dávné řády, Bůh už není v dálce, Kristus žije tady. R: