Naposledy vložené
Šifrovací hry na doma
Booking

Rezervujte si pobyt. Podpoříte zpěvník a sami dostanete $ 15.

Nejčastěji prohlížené
Opomíjené

Snový soud (muzikály)

Kněz Draculo, vstaň! Než se v tmách rozední, tvou duši dnes čeká soud poslední! Amen, amen. Mnich Jenom žádné smilování! Dracula Tvůj křik strach mi nenahání. Mnich Pykat budeš, Satanáši! Dracula Zášť se s právem špatně snáší! Služka - 1. oběť Ty, kdos mi život vzal, se dovoláváš práva! Lorraine Já napůl žiju dál a taky žádná sláva. Leč žádní soudci nepřijmou mou obžalobu nepřímou, jak těžce ranils duši mou, duši mou... Steven Ne výhni pekelné ať upír navždy zhyne! I zlo je smrtelné! Dracula Jen nahradí je jiné! Věř, bratře, že z nás dospělých na svých ideálech, na svých přátelích dopustí se téměř každý aspoň takhle malinkaté, obyčejné vraždy. Steven Tys proti Bohu s mečem stál a kosil věřící i chrám! Dracula Hej, ty tam, proč's mi jen nesmrtelnost půjčil, když's mě tím odsoudil k tmám? Steven Mou sestru poskvrnil tvůj dráp! Dracula Tolik let byl jsem jen sám. Steven Krev tekla proudem, kam jsi šláp! Drac. + Lorr. Pomoz mi (mu), hej, ty tam! Steven Slyš mé "mene tekel", skončíš na dně pekel! Dracula Splatím daň, tak se staň! Šašek Střílet židy ani děti nikdy's nenařídil, ač jsi vraždil po staletí, byl jsi vlatně břídil! Jinčí machry znám! Sandra Díky za ten hlas, co řek mi slova sladká. Převlek poplet vás. Teď už mě bez pozlátka nebudete chtít, nejsem ta, pro niž chtěl jste žít. Lorraine Celá léta lhals Dracula Přelud mysli choré! Lorraine a to mě nejvíc bolí, jinou milovals Dracula Mělas pravdu, Lorraine! Lorraine a svazek jakýkoli mně jsi nenabíd, nejsem ta, Dracula Zklamán nechci už dál žít! Lorraine pro niž chtěl jsi žít! Všichni Buď navždy sbohem, Draculo! Dracula Upíru osud odejít velí na věčnost za svou kněžnou. Vpusť tedy slunce do téhle cely, paprsky ať mě sežhnou! Všichni Buď navždy sbohem, Draculo!