Naposledy vložené
Šifrovací hry na doma
Booking

Rezervujte si pobyt. Podpoříte zpěvník a sami dostanete $ 15.

Nejčastěji prohlížené
Opomíjené

Stevenův monolog (muzikály)

Steven Sestro, dobrá vílo má, stejně vězněná jak já, tvůj smích jak tóny flétny zněl, pohřbil jej tvůj trýznitel. V tomhle kraji, dá se říct, pohřbívá se čím dál víc. Prý zvíře zlé, prý hrůzný tvor zkázu rozsévá i mor, náhle, podle mnoha zpráv, skápne člověk, ač byl zdráv. Zlo, jež ničí zdejší říš, páše lidská zrůda spíš. Krev žen a dítek v tmoucích tmách může sát snad pouze vrah! I když věřím dál, že nad zlem dobro vítězí, ne zášť, Bůh mi promine, leč vraždě zločinné nezabrání Otčenáš. Proč, kníže, nás tu trýzníš dál? Tváří v tvář bych rád ti stál. Proč ty nečelíš těm vraždám? Možná prsty sám v nich máš! Ať jsi vrah či ne, ty oči zločinné... Vzepři se jim, sestro má!