Naposledy vložené
Šifrovací hry na doma
Booking

Rezervujte si pobyt. Podpoříte zpěvník a sami dostanete $ 15.

Nejčastěji prohlížené
Opomíjené

Dracula (muzikály)

Předehra (1499) 1. utečenec Smilování! 2. utečenec Smilování! 1. utečenkyně Smilování! 2. utečenkyně Smilování! Smilování Utečenci Smilování, smilování! Plni hrůzi, plni strachu uprchli jsme ze svých polí. V klášteře snad najdem spásu, jinak smrt nás všechny skolí. Mnich Jinak smrt nás k zemi srazí! Utečenci Smilování! Smilování! Mnich Bratři, slyšte, bratři, slyšte, jsou nám v patách Dracula a jeho vrazi! Utečenci Dracula a jeho vrazi! Mniši + kněz Pomáhej nám Bůh! Utečenci Smilování! Smilování! Kněz Tahle půda posvěcená ochrání tě před svévolí. Mnich Ochrání?! Kněz Dracula, jak pevně věřím, na klášter si nedovolí. Mnich Na klášter si nedovolí! Všichni Na klášter si nedovolí! Mniši + kněz Chrám nás chrání! Chrám nás chrání! Mnich Před Draculou? Všechno marno! Ten je schopen čehokoli! Všichni Pomáhej nám Bůh! Vstaň, bratře můj Kněz Vstaň, bratře můj, pohleď jen na ten kříž! Jím spasen byls a teď v něj nevěříš. Kněz Ave. 2 utečenkyně Ave. 4 utečenkyně Ave. Všichni Ave. Kněz Kristus jej vláčel kvůli tobě brázdami cest, i ty, pln víry, navzdor zlobě měl bys jej nést. Ať si sám ďábel na nás chystá spoušť zločinnou, nikdy ta věčná světla Krista v nás nezhynou. Všichni Ave, Ave. Všichni Vstaň, bratře můj, s rozžatou pochodní, nás přijme Bůh, utonou nehodní. Ave, Ave. Černí rytíři Dracula Nejdu snad nevhod?! Už je po mši svaté. Vzývali jste Boha? Tak mě tady máte! Všichni Smilování! Smilování! Kněz Odstup, Satane! Dracula Ne! Takhle si mě plést! Ale máš kuráž, všechna čest! Kněz Ta půda patří klášteru, z té, bezvěrče, se kliď! Dracula A heleďme ho, čiperu! Ty tučné lány klášterů já bez pardónu zaberu. A celé, každou píď! Věřící + utečenci Smilování! Smilování! Mnich Já protestuju! To je loupež! Dracula Tak už se se mnou neškádli! Ty se tu v mešním víně koupeš. A co ho máte ve svých sklepích! To všechno kolem, tenhle přepych jste vy, pánbíčkaři, nakradli! Mnich Já nesouhlasím... Dracula Jen si křič! Tvá vzpoura není k ničemu. Rytíři, chopte se těch ničemů a ukojte svůj černý chtíč! Na boží slouhy boží bič! Všichni Smilování! Smilování! Mnich Náš svatý kříž smetli v prach nehodní! Ó, bratře můj, co teď s tvou pochodní? Amen, Amen. Kněz Zakončit můžem zjasna čista pouť dočasnou, ale ta věčná světla Krista v nás nezhasnou. Umírající Ave, Ave... Kněz Padl jsi bezbranný jak za podzimku list. Až dojdeš do nebes, do zaslíbených míst, mou zpověď s sebou nes, zvěst o tom, že i kněz pocítil právě dnes svou první nenávist. Kněz (se sborem) Buď navždy proklet, Draculo! Kněz Za to, že skosils ovečky boží svou krvelačnou sklizní, ať tvoje ústa na rudém loži po krvi zas jen žízní. Kněz (se sborem) Buď navždy proklet, Draculo! Kněz Ať plamen hrůzi vzplane i v tobě, spaluje tě - a drtí, kdybys i prosil o místo v hrobě, ty nedočkáš se smrti. Kněz (se sborem) Buď navždy proklet, Draculo! Dracula Chtěl jsem tě vážně ušetřit. Leč po tvém žvástu trapném ke slovu nejspíš přijde břit. Náš velebníček sklapne! Šašek a Adriana Adriana Zas malátnější procitám, zas proležím den celý, jsem stále sama, ty jsi tam, kam povinnost ti velí. Teď musím síly posbírat, jen žádné naříkání. Pojď, šašku! Jestli máš ji rád, tak rozvesel svou paní. Šašek Nařídil mi kníže: "Než se z bitvy vrátím, moji drahou zatím rozptyluj a chraň!" Ač jsem zámky zamknul, okna jistil mříží, někdo se sem vplížil, podívej se naň! Kolem hlavy mě se bělá, otřel se mi o týl, snad si ze mě šaška dělá tichošlápek - motýl! Z mého nosu na mě civí, šimrá jako divý. Potom ať se někdo diví, vytasím-li zbraň. Nezmýlí mě tvoje drzá pýcha motýlí! Ať paní má se nebojí, já vyzval jsem tě k souboji, jak víš. Adriana Motýla mi nejspíš kníže z lásky posílá, zas můžu na chvilku se smát, pojď, motýlku, mě pošimrat, pojď blíž. Šašek Až se střet přiostří, pak přijde zásah a tvůj pád! Adriana On ti sed na ostří! Ne, tvého kordu nemusí se bát. Oba Rozptýlí mou (tvou) paní jasná perleť motýlí, je špatným terčem pro čepel, ta nesmí setřít z křídel pel... Šašek Ty smíš! Vím, že jsi se mnou Adriana Vím, že jsi se mnou, jsi v mém povodí, z té víry se, lásko má, i náš syn narodí. Dlaň má je zas ve tvé, kam chceš, se mi vzdal, jen zdánlivě vzdálený ty dýcháš ve mně dál. Jsou v nás ty první stisky pout, jsou v nás, těm nelze uniknout, jak dřív stejný pláč, stejný smích. Jsou v nás ta první jiskření, jak víš, to zítřek nezmění, je v nás první žár, první hřích. Dracula Vím, že jsi se mnou, plod můj v tobě zrál, ty zdánlivě vzdálená, já dýchám v tobě dál. Oba Jsou v nás dny prvních nadějí, jsou v nás, ty nepomíjejí, krev má tepnou tvou prochází. Jsou v nás, teď vím to teprve, jsou v nás ta všechna "poprvé", sta snů bez konců, bez hrází, jsou v nás. Džber a kord Dracula Šašku! Šašek Vítej, pane můj, buď zdráv. Jak dopadla tvá mise? Dracula Padlo osm tuctů hlav. Jo, většinou ty lysé. Šašek Říkalo se v kraji za mých mladých let: staří přednost mají, ale mládí vpřed! Dracula Plácáš, nemáš představu, zde vůbec nešlo o věk. Ten, kdo dnes přišel o hlavu, byl pouhopouhý... Šašek ...člověk! Dracula A v tom se právě pleteš! Padla jen chátra, veteš! Prostě jsem jen zrno, zrno zbavil plev! Šašek Ó, pane, to je jiná! Já už se bál, že tekla krev. Dracula Šašku! Jak pot či slina i krev je jen tekutina a proto vždycky poteče. Šašek Máš se nač těšit, člověče. Dracula Já vidím budoucnost tak jako na dlani. Z gruntu zem očistit, to je mé poslání. Dracula Svět je dnes přelidněn, hůř se mu to kroutí, plebs a kněz, ten i ten, samí darmožrouti. Mně můj džin vnuknul čin, čin, jak s tím zlem hnouti - Dracula a rytíři Mord! Kazisvět, lidský brak ujídá z tvé mísy. Nicka, skřet skončí tak, jak jen zaslouží si: sekne meč, skuč a breč, krysy ať si křísí Dracula a rytíři Lord! Šašek Můj obdiv za pár moudrých slov, jsi šlechtic, jak se sluší. Mesiáš i filozof se skrývají v tvé duši. Říkal jeden prelát, přítel rodinný, že kdo nemá co dělat, tvoří dějiny. Dracula Celkem vtipná narážka, však trošku jsi mě zranil. Můj přítel přišel o šaška, jenž příliš hloupě... Šašek Žvanil! Dracula Jak poučil jsem kněze, žvanivost má své meze! Těch tvých drzých řečí jsem už zkrátka syt. Šašek Odpusť mi, tady klečím, chtěl jsem tě pouze rozptýlit. Dracula Nestojím o tvou péči! Poděkuj mému meči, že tebe nechá naživu. Šašek Tvůj meč je hoden obdivu. Dracula Kuš! Ksakru, nezdržuj mě už! Spěchám ke své milované! Šašek I já jsem ji vždy miloval, můj pane. Ten jeho hnusně sprostý akt měl snad i stránku kladnou. Vždy rukou lotra, fakt, i jiní lotři padnou! Tam do věčných bran Plačka Áááá! Dracula Adriano! Lásko! Adriana Bože! Jsi to ty? Dracula Ano, já! Nejsi sama! Nesu ti šperky, klenoty! Svá ústa tiskni na má! A zažeň vrásky na čele. Adriana Proč jste dnes v černém, andělé? Dracula Máš divný, cizí hlas. Z tvých loktů čiší mráz! Co tady, baby, stojíte jak nemohoucí ovce? Přivítat máte vítěze, ne domnělého vdovce! Mou ženu chcete oplakat? Vždyť dýchá, vždyť je živá! Co se svící a modlitbou? Ještě se nepohřbívá! Kněžna se z toho vykřeše, však není žádná třtina. Já přece přišel na křtiny! Tak ksaktu, kde mám syna? Babice Smilování... Babice 1 To není naše vina... Dracula A kdo za to může? Snad já? Jsem snad porodní bába? Babice 2 Ó, pane, ta je zkušená. Babice 3 Kněžna jen byla slabá... Dracula A co lékař? Kde je ten? Šašek Já za ním běžel. Byl však pryč, v domku jen jeho dcera. Říkala, že prý ranhojič moc chvátal do kláštera. Dracula Tak tohle už je trochu moc. Tohle jsi přehnal, šašku. Stráže! S tím lotrem na pranýř! Tam prožij dlouhou, krutou noc, než dohraješ svou frašku! Jděte mi všichni z očí! Tebe, má lásko jediná, na nejsvětějším loži, v slzách teď prosí hrdina: probuď se - promluv - ožij! Adriana Vím, že jsi se mnou, jsem tvá jediná, s tou vírou se, lásko má, tak krásně usíná... Dracula Adriano! Adriano! Můj plod v tobě zrál, zůstaň, dýchej dál, šťastné ráno! Kam tak chvátáš, Adriano? Tam do věčných bran, jsou už dokořán. Dokonáno! Smrt Šašek Smrt - ta neúplatná služebná smrt je lidem zřejmě potřebná stejně jako víno, hic i mráz. Smrt - věř mi, že já mám na to čich, smrt se vždycky pozná na očích, tak jak všechno, všechno co je v nás. Smrt - je slovo krátké jako nic, smrt, jen hrana zazní ze zvonic a pak už jen dlouhý, věčný klid. Smrt - nejkratší jmého podstatné, smrt - na tu si platíš předplatné, bez ní totiž nelze, nelze žít, smrt! Nespravedlivý Bůh Dracula Bože, jestli vůbec někdy byls, pohleď, jaký zločin způsobils! Diadém leží tam... Výkvět tvorsta vyrvals ze svých brázd, tupé ovce dál se můžou pást, a to já odmítám! Hej, ty tam, v říši hvězd, nespravedlivý jsi! Vzácný kmen přestal kvést. Kdo jej z mrtvých vzkřísí? Řekni jen, zač ten trest ti dva zaslouží si? Zač? Bezvládná leží, hleď, láska má i víra, její tep, její pleť pro mě neumírá, žiju s ní, ač mi teď prvně hrdlo svírá pláč. Adriano, Adriano! Náš sen bez hrází, kam jen odchází? Adriano! Klesla jsi bezbranná jak list, co opadal. Až dotkneš se těch bran, až dojdeš za ten val, mou zpověď dones tam, zvěst o tom, že tvůj pán, plný ran padl sám, když neměl proč žít dál. Mniši Buď navždy proklet, Draculo! Hlas kněze S životem skončit nebudeš moci ani svou vlastní rukou! Mniši Buď navždy proklet, Draculo! Draculovo poznání nesmrtelnosti Dracula Ať stokrát bodnu čepelí, co ostrá je a chladná, hned rány mé se zacelí. A jizva? - Nikde žádná! Tohle že má být prokletí? Budu žít léta, staletí! Vždyť já jsem nesmrtelný! Já jsem nesmrtelný! Ať zazní písně místo hran a každý ať se směje! Chci plný stůl a plný džbán. I šaška! Ksakru, kde je? Hej, sundejte mu okovy, že pán ho volá zpátky! Ať ví, co já. Ať ví, co vy: jak život, jak je sladký! Milování Sbor Načpak mudrovat nad sudem, nad sudem, nad sudem? Ten my šanovat nebudem, máme žízeň jak trám. Šenkuj vesele, milko má, milko má, milko má, církev nebyla lakomá, víno dodala nám. Muži Douškem pomoci máš žíznícím! Ženy Znát chcem, co za to dáš sklepnicím. Sbor Milování, milování! Šašek a sbor Jiskru zažehni korbelem, korbelem, korbelem, pak už někde si ustelem, jenže nebudem spát. Touha muže je touha žen, touha žen, touha žen, další sud bude naražen snad i několikrát. K vášním vždycky tě kvas nabádal, víme, co tedy nás čeká dál: milování, milování! Zejtra třeba tu nebudem, nebudem, nebudem. Šašek Nač se zdržovat se studem, když jde o sladký hřích? Sbor Muž, ten mužně se zachová, zachová, zachová! Šašek Jsem už povaha taková, rád bych pánovi pích! Sbor K vášním vždycky tě kvas nabádal, víme, co tedy nás čeká dál: milování, milování... Mniši Buď navždy proklet, Draculo! Hlas kněze Za to, že zkosils ovečky boží svou krvelačnou sklizní. Ať tvoje ústa na rudém loži po krvi zas jen žízní. Mniši Buď navždy proklet, Draculo! Šašek Bože! To dítě nevinné! Dracula Jsem ještě člověk? Šašek To právě dokázal jsi! Dracula Neeee! Nymfy 1. nymfa Sám a sám bez madam žiješ si, kníže náš. 2. nymfa Ještě, že nás tu máš! 3. nymfa To potěchu ti působí. 2. nymfa Já jsem já, lásko tvá! Řeks mi to s nóblesou. 1. nymfa Kdeže ty chvíle jsou? 3. nymfa A skončila jsi v záhrobí. 2. nymfa Dals mi krom zlatých závěsků závráť mystických sfér. Kníže Tepeši, Tepescu, byls můj hypnotizér. Všechny Naslouchej v dojetí písní svých obětí, co jsou teď v podsvětí dík tvému objetí. 1. nymfa Mon Cheri, v úterý tehdy's mě krásně sved. 2. nymfa To už je dvěstě let! 1. nymfa A byl jsi děsně vášnivý! 3. nymfa Šel jsi tmou rdousit mou nevinnost bývalou... 2. nymfa Pak ti řek - marš, alou! 1. nymfa A tvoje tělo tělo práchniví. 3. nymfa V slámě pod křídly hvězd a můr, došlo ke splynutí... Zmámen šeptal jsi: "Mon Amour, ó, jsi k nakousnutí!" Všechny My, nymfy z podsvětí, patříme knížeti pro sladká objetí s červenou pečetí. 1. nymfa Kníže náš, vládu máš nad Transylvánií. 2. nymfa Milovník orgií! 3. nymfa A zaručeně feudál! 2. nymfa Hon i lov, v tom jsi gróf! 3. nymfa Měl jsi vždy sex apeal. Všechny I když jsi nám krev pil, tak milujem tě dál a dál, dál a dál! Žít Dracula Žít - to není vůbec žádná slast. 1. nymfa ...ale žít, to je... Dracula ...co je to vlastně za balast? Přelud, co i moudrým hlavy zmát. 3. nymfa Žít... Dracula ...je hořké sousto, to mi věř. Nač? Nač rvem se o ně jako zvěř, když tu vlastně není o co stát. 2. nymfa Žít... Dracula ...žít - je velký balvan, věčný trest, ten, co Sisyfové musí nést až tam někam k náspům žebráckým. Žít - je pouhá nutnost, z nouze ctnost, žít - je v gruntu marnost nad marnost, pokud člověk nemá proč a s kým žít. Adriano, Adriano, dýchej se mnou dál, jak rád bych ti přál dobré ráno! Dracula Jsou v nás ty první stisky pout, + Adriana jsou v nás... Krev tvá tepnou mou prochází. Jsou v nás ty první stisky pout, jsou v nás... sta snů bez konců, bez hrází, jsou v nás. Tajemný hrad Lorraine Kam jsi mě to, větře, zavál koncem března? Do karpatských lesů na tajemný hrad. Do těch cizích končin, kde mě nikdo nezná, které ale z dětství já bych měla znát. Dětství je jen příběh, co se dovypráví, a tak naši paměť málo zatěžká. Lítaval tu motýl. Myslím - oko paví. Možná se tu někde vznáší dodneška. Ale ne tady! Tady ne! Motýlů se tu nedoberem, přítmí se v sídle snoubí s šerem v jediném temném akordu. Tak jako u nás v Bradfordu. Leč v něčem se to liší. Vždyť zde se žije v plyši, hm, na úrovni vyšší je zdejší pohodlí. Ne, nikde žádné kříže, ten bohatý pan kníže se učí od Paříže a moc se nemodlí. To bratříčka by hnětlo. A hele! Budiž světlo! Jakoby z nebe slétlo, jak proutkem kdyby šleh! Co, probůh se to děje? I víno nalité je! Ty čáry čaroděje mi trochu vzaly dech. Zlí skřítkové a saně jsou přelud, nedám na ně. Jsem zkrátka na Balkáně, mrav jiný, jinší kraj. Však jde-li o přízraky a báby všelijaký... Tak sbalím saky paky a mějte se tu fajn! No, maucta! - To jsem se vás lekla! Byla tu tma, tak jsem si řekla, že to tu trochu rozsvítím! A vy jste přišel mezitím... Řekli mi, ať se vypravím za milým příbuzným... Dracula Já vím. Lorraine Raněna skonem otcovým byla jsem nucena... Dracula Ó, vím. Lorraine Má matka, když ještě žila, ten dopis pro vás připravila... Dracula Já vím. Už jsem ho četl. Lorraine Sorry! To víte, majetkové spory! Než právníci je vyřeší, já hledám přístřeší. Dracula Tak ty jsi Lorraine! Lorelay! Já připíjím ti na zdraví. Lorraine Ten pohár plný po okraj spíš o zdraví mě připraví. Dracula Na víno nesmíš zanevřít. Lorraine Budu mít po něm asi špičku. Dracula A co ti ještě bere klid? Lorraine To, zda vám můžu říkat "strýčku". Dracula Já, k čertu, nejsem žádný strýc! Lorraine Promiňte mi mou vinu. Snad jsem to jinak měla říct. Dracula A co když neprominu? Cítím, jak parfém laciný do tkáně tvé se vpíjí. Lorraine Promiňte, nemám na jiný. Dracula Ne, to se nepromíjí. Tvůj hlas i vůně obstojí. Co však s tvou hebkou šíjí? Lorraine Promiňte, nejsem v závoji... Dracula Ne, to se nepromíjí. Dracula Zítra se sejdem v zahradě. Lorraine A co když se tam minem? Dracula Odpověď je pak nasnadě. Lorraine Ne, to si neprominem! Oba Ne, to si neprominem! Dracula Ne, to si neprominem! Žárlivost 1. nymfa Pane! Šéf snad zhloup, stál jak sloup, ztratil řeč veškerou. 2. nymfa Před touhle příšerou! 3. nymfa To probereme, dámy, hloub. 2. nymfa Hrozba s narudlou příchutí krouží nad "carevnou". 3. nymfa Může po jednom skousnutí stát se chudokrevnou. 1. nymfa Jdou na mě deprese. 2. nymfa Kvůli té metrese. 3. nymfa Živou ji nesnese! 1. nymfa Nesnese, 2. + 3. nymfa Vsaďme se! 1. nymfa Kníže náš, zřejmě znáš, o čem tvé nymfy sní: 2. nymfa Učiň co s námi, s ní! 3. nymfa Chceme ji vidět zesnulou. 1. nymfa Zesnulou 2. nymfa S krůpějí přijme ji Nymfy celý náš kolektiv. Dokaž, že seš jak dřív a vždycky budeš Draculou, Draculou, Draculou, Draculou! Dracula Nééé! Pryč, smečko dotěrná! Mám dost všech konkubín! Bran mého inferna dotknul se cherubín! Hle, vchází po špičkách ta mnohoslibná zvěst, že snad už za své vzal ten úděl můj a trest, že můžu přece jen už z erbu setřít kal a vzkřísit lásky sen a dál jej vzpřímen nést! Mniši + kněz Buď navždy proklet, Draculo! Dracula Neeee! Mniši + kněz Buď navždy proklet, Draculo! Dracula Neeee! Schůzka v zahradě Lorraine Nemohla jsem dospat, vzbouzela se stokrát. Teď už vím, jak chutnáš, noci probdělá. Kdosi vklouz mi do snů, o spánek mě okrad, to se přeci hostům jen tak nedělá. Teď se nebe modrá. Snad se mé dny změní. Strasti k vodě pouštím s šedou Anglií. Říkal, že se sejdem. Proč tu ještě není? Co se neodpouští? Co se promíjí? Sluha Račte mě, prosím, vyslechnout. Omlouvám nerad svého pána, musel však odjet časně zrána. Nechal tu pro vás zatím skvost... Lorraine S tím ať jde k čertu! Mám jich dost! Sluha Vám sklouzlo jen tak ze rtů, že pán by měl jít k čertu, vím, řekla jste to v žertu, leč s peklem není špás. Na jeho existenci se shodli zasvěcenci. Jsme malí, krátcí, tencí, když zmocňuje se nás. Jak noční bouře zuří a hnou se hnáty muří.. Tak straší na cimbuří! Lorraine Huá!! Strach strašně ráda mám! Sluha Jsou ovšem chvíle jisté, kdy i my - spiritisté, řvem: Démoni, už zmizte! Lorraine Já česnek radím Vám! Sluha Jak smělí jste vy mladší! List obrátíme radši. Pán omlouvat se ráčí, že pláchnul jako kluk. Lorraine Co počít s pánem hradním? Buď mu nic neusnadním, či smiluji se nad ním. Tak přijímám ten šmuk! Ó, náhrdelník! A pravý! S tou útěchou mě zdraví motýl - oko paví! Sluha Motýla vám kníže spolu s dárkem posílá. Hle, pozornůstka dvojitá! Tu žena zřídka odmítá, jak vím. Lorraine S motýlem snad kníže nevyved mě aprílem, ta naděj, k níž se utíkám, však může zmizet bůhvíkam jak dým. Sluha Netajím, že bych rád vám, kněžno, sloužil do stáří. Lorraine Čísi vstup, čísi vpád mi přines náhle pocit předjaří. Na chvíli i já si připnu křídla motýlí a zavolám, že odlétám až ke hvězdám a kometám... Snad smím. Snad smím. Upíří valčík Nymfy + dámy I když už je po sezóně, máme ples, různé klípky kolujou, proč právě dnes. Sluha Pošlete to, dámy, dál. Kdopak by se fámy bál? Páni Takhle slavný ples, jak tvrdí personál, jen tak pro nic za nic by se nekonal. Sluha Pošlete to, páni, dál. Kdopak by se fámy bál? Dámy + nymfy Jde jen o to, najít moto. Páni Každé proč má svoje proto. Nymfy Pouhopouhá fáma není průkazná, plány svého pána nejlíp sluha zná. Každý lokaj férový za groš vyklopí, co ví. Všichni Vyzraď davu zvědavému, proč jsme tady, kvůli čemu? Sluha Neřeknu to ani za nic! Nymfy Tupost sluhů nezná hranic! Všichni Je to tak či není, jak se povídá? Snad jen kníže odpověď nám záhy dá, zda ta fáma souhlasí. Do - re - mi - fa - sol - la - si... I když tanec je věc hezká, proč se plesá právě dneska? Proč? Dracula Jen hlavy natvrdlé se ptají po důvodu. Sluha Zde je! Dracula Má psáno na hrdle, jak vzácného je rodu! Lorraine Můj kníže... Dracula Lorelay... Dámy Můj kníže... Páni Lorelay... 1. nymfa Ten náhrdelník, to je skvost! 2. + 3. nymfa To je skvost Sluha Podle mě to hrdlo svěží je pravý skvost, o nějž tu běží! Sluha Pryč, smečko dotěrná, než já se rozvzteklím! Kdo pláchl z inferna, vzal zavděk předpeklím! Sluha a čas Sluha Co s tebou, synku, - Zlomit vaz, či nabídnout ti rámě? Pán rozhodnout teď nemá čas, tak záleží jen na mně. Jsi zvyklý na půst! - Máš ho mít. Tvou sestru chraň ruka Páně. Až kníže lásky bude syt, pak záleží už jen, záleží už jen na něm Jó, žijem v době takové, v níž rozhodujou vládcové a o moc přou se s knězem. A co my, sluhové? My se jen s nima vezem! Stevenův monolog Steven Sestro, dobrá vílo má, stejně vězněná jak já, tvůj smích jak tóny flétny zněl, pohřbil jej tvůj trýznitel. V tomhle kraji, dá se říct, pohřbívá se čím dál víc. Prý zvíře zlé, prý hrůzný tvor zkázu rozsévá i mor, náhle, podle mnoha zpráv, skápne člověk, ač byl zdráv. Zlo, jež ničí zdejší říš, páše lidská zrůda spíš. Krev žen a dítek v tmoucích tmách může sát snad pouze vrah! I když věřím dál, že nad zlem dobro vítězí, ne zášť, Bůh mi promine, leč vraždě zločinné nezabrání Otčenáš. Proč, kníže, nás tu trýzníš dál? Tváří v tvář bych rád ti stál. Proč ty nečelíš těm vraždám? Možná prsty sám v nich máš! Ať jsi vrah či ne, ty oči zločinné... Vzepři se jim, sestro má! Jsi můj pán Lorraine Jak vzácný dar mi byl dán. Dar přízně tvé. Jsi můj pán. Co dám ti já? Jen úzkost mám. Mě soudit smíš, jsi můj pán. Jen blízkost svou mi dál přej. Prý nebyl ráj! Já znám jej! V tvém náručí se skví ten lán, ty vládneš jím, jsi můj pán. Stůňu z tvých věčných odchodů... Kam zas šels? Kam a z jakých důvodů? Odpusť mým hrozným představám, při kterých i dýchat přestávám. Pokaždé, když se mi vracíš, procitám, jsem v bezpečí, pochybnost i stesky jsou ty tam, oči tvé mě přesvědčí. Mým dnům, jak jdou, jsi dal řád. Čím jsem ti já, chci dál znát. Mnou nespoután, mnou milován... Buď vůle tvá! Jsi můj pán! Dokonáno Steven Jsem rozhořčen tím bezprávím, že jsem se vězněm stal! Dracula Já vím. Steven Bez soudu, bez uvítané hned jste mě potrestal. Dracula Já ne. Steven Chci odvést odtud sestru svou! Dracula To není věcí jen nás dvou. Steven Já zachráním ji před zkázou! Dracula A v čem ta zkáza vězí? Ve tvé mysli choré! Prosím, promluv, Lorraine! Lorraine Mne chránit vůbec nemusíš! Steven Na hrdle nenosíš už kříž! Lorraine Jsem šťastna s knížetem. Dracula Teď víš! Lorraine Teď víš! Steven Chceš hříšně hříšný život vést... Lorraine Chci s ním až ke hvězdám se vznést. Steven V tom hradě zakletém! Dracula Tak jest. Lorraine Tak jest! Steven Máš pojem, co to znamená? Drac. + Lor. My víme, co to znamená. Steven Jsi zmámená, jsi šílená! Drac. + Lor. Snad pouze láskou šílená. Steven Sestro, vzbuď se stůj co stůj! Pochop, kdo je kníže tvůj! To on se se zlou mocí, s ďáblem spřáh, žádný šlechtic, ale vrah! Tak dost těch maškarád! Já tě zabiju - a rád! Dracula Doufám... Lorraine Vždyť kníže není ozbrojen! Streven Právem padlých, právem práv! Dracula S kým máš tu čest, ty chápeš málo jen. Steven Sám sis napsal epitaf! Lorraine I sestry své se navždy zbav! Steven Jak to, že ty jsi živ a zdráv? Lorraine Díkybohu, ty jsi živ a zdráv! Dracula Já jsem nesmrtelný, bědný nesmrtelný! Tím zůstávám, tím zůstávám. Steven Pak se staň, co stát se má! Hleď, jak smrtelný jsem já! Snad pouť jen dočasná je zákonná, ten, kdo s vírou dokoná, se smrti neděsí. Dracula Dávno smrt mě neděsí. Steven Kéž se sejdem v nebesích! Dracula Znáš-li, co je v nebesích? Steven Sestro, nedbej zlých slov mých, hřešit z lásky - není hřích... Doufám, doufám... Lorraine Stevene... V tom marném žití odvěkém... Dracula Marném, drahá Lorraine... Lorraine ...nestojí za to být jen člověkem. Dracula Nač být lidským tvorem? Lorraine Tak vysvoboď svou Lorelay! Dracula Hledáš, marně hledáš ráj. Lorraine Tam ji z temnot povznes, kde je ráj! Srdce mé chce tlouci ve tvém, Oba srdce dřív tak zbabělé. Lorraine Stiskni, fest, a padlá nymfa tvá Oba má se vznést jak andělé. Lorraine Jak vzácný dar Dracula Jak vzácný dar Lorraine mi byl dán, Dracula ti byl dán, Lorraine dar přízně tvé, Dracula dar zvůle mé, Lorraine jsi můj pán, Dracula jsem tvůj pán, Lorraine čin nádherný, Dracula čin příšerný Lorraine byl vykonán, Dracula byl vykonán, Lorraine teď ďábel sám Dracula teď ďábel sám Lorraine je můj pán! Dracula je tvůj pán! Hon na zlo Sluha Bubny do boje zvou tě, jen se naděje chop, zlo tě sevřelo v koutě, hleď mu vykopat hrob! Nad zlem vynesem ortel, zvůli odzvoní zvon, bijme od bubnu forte bum a ratata don. Stockers Všichni V přítmí luceren žádnej suterén. tady si dáš svou žitnou. Na tu se holky chytnou. V přítmí luceren žádnej suterén. Parta, co křičí, je vzápětí před poldou hluchoněmá. Dojdou-li prachy, co s tímhletím? Zmáčkne se ten, kdo je má! V přítmí luceren máš bejt suverén. Někdo to rád i vřelý! Když se nic neschumelí! V přítmí luceren máš bejt suverén. Hajlajfu prodejnejch náfuků vočíhnem soukromou pláž. Dejchejte smrad z našich vejfuků! Nám zase smrdí ten váš! 1. Stocker Startujem, Nicky! Nick Až pak! Natankujem, amigo. 2. Stocker Sandra má přednost. Nick Jo tak! Oba Stockers Dáme cígo. Nick Včera se ta jízda zvrtla v křeč. Byli jsme jetý. Sandra Má řeč. Nick Ale už plánuju akci. Sandra Už zas? Nick + oba Stockers Tahleta akce prostě nemá chybu! Sandra Slíbils mi jízdama už nezabíjet čas. Zůstane při tom slibu. Nick Půjde o větší rybu. Sandra Tak zlom vaz! Nick Tak poslouchej, ty vzteklino! Znáš toho kmotra...nó, znáš... Casino blízko Yardu! Nahrabal majlant. Sandra Až až! Nick To chce dardu! Sandra Prý je to Rumun, snad i Rus... Nick Mně především jde o virus, co přitáh sem a jak ho šíří. Sandra Jo, myslíš ty aféry netopýří? Nick Nevím, jenom tuším, že za sténama heren je podezřelý terén a hnízdo šakalí. Nevím, jenom tuším, že u karet a rulet jde o totální úlet a věci nekalý. Sandra Casino není žádný Betlém. Nick Počítám předem s pěkným betlem. Oba Černým duším tam perou prachy černý, snad tenhle smysl herny se provalí. Nick Klukům zatím ani muk. Sám obhlídnu to radši. Sandra Poslední akce? Nick Jo. Sandra Fajn kluk. To slib mi, víc nechci ten slib mi stačí. Stockeři S tváří kamennou, pevný v ramenou. Neblafej, ksichte tresčí! Štve tě jen, že jsme hezčí! S tváří kamennou, pevný v ramenou. Klidně se obejdem bez otců v arestu pro nevinné. Pasťák i domovy důchodců zavedli oni, my ne! Dehybernace Profesor Jsem šťasten, netajím se tím, že dnes a denně zkoumat smím orgány toho zběha, jenž léta už je ve stávce a času nepodléhá... Co je to vlastně za savce? Probuď se, pane, do hlubin další noci. Cítíš se posílen či znaven? Dracula Bez emocí. Profesor Co tvoje srdíčko? Zdravé anebo choré? Hned si tě zapojím... Dracula Zdržuješ, profesore. Profesor Vše, co je v tobě ukryto, zachytí do detailů monitor a přesná data vychrlí. Dracula Kdy zjistí, že jsem umrlý? Profesor Po spánku býváš nevrlý. Dracula Tak jak jsme na tom se žlučí? Profesor Dlouho jsi neměl ženu v náručí a to se v těle hromadí. Dracula Co moje oční pozadí? Profesor To tady nemám, nevadí. Jak to tak vyhlíží, zdraví bez všech potíží, až na pár bolestí všechno v normě - naštěstí. Dracula A co je norma pro vědu? Profesor To záleží na úhlu pohledu, však lepší žít je bez norem. Dracula Tvor může být i netvorem. Profesor Bereš to správně s humorem. Dracula Hej, přiznej, ty jsi trochu pil. Profesor Osten mých pupil se však neztupil. Dracula Pro dnešek končím. Nezájem. Profesor Co vyčítat si navzájem? My savci občas nasajem. Jak to tak vyhlíží, zdraví bez všech potíží, až na pár prkotin nález ti jen lichotí. Dracula Nač ještě žít bez snů a lásek? Profesor A hrome, přístroj se mi zasek! Proč nekoupí se nový typ? Že na něj máš, jsem věru bez pochyb. Dracula Ne, o peníze neběží, když nepustíš je z otěží, tak už se samy zpeněží. Chceš jezdit novým kočárem? Nač, když tam uvnitř je vše při starém? Profesor Ó, miluju tvé bonmoty. Dracula Jsou totiž krásně zbytečné. Profesor Tak jako já anebo ty? Dracula Tak jako já, tak jako ty. Prázdné kasino Lorraine Zas jeden pasiáns, co vyjít moh už málem. Zas dáma srdcová se míjí s černým králem. Hru balím s klidem rutinním, ne, karty z toho neviním, že mezi mnou a mezi ním se propast stále hloubí. Čtu denně v jeho grimasách, že pláč, co cítím na řasách by jeho duši nezasáh, nezasáh, nezasáh... Profesor Stav Draculův je beze změn, mě trápí jen ta psyché! Lorraine Vem vína číš, vždyť s tou, jak víš, i trápení je liché. Profesor I když dosti má sil, buďme k němu vlídní, hrozí schizoidní lunatický stav! Lorraine Jak ti přístroj hlásil, pán je bez nesnází. Co mu tedy schází, když je vlastně zdráv? Profesor Cosi velmi podstatného pod srdeční chlopní. Vampíři už podle mého citů nejsou schopni! Lorraine K přístroji mě zaveď dolů! Profesor Tam ty nesmíš vstoupit! Lorraine S tebou můžu! Však to spolu zvládnem, nejsme hloupí! Odhalení Profesor Mašinka jak včela, tak pilná i tak chytrá, do knížecího nitra teď zasvětí tě hned. Lorraine Co tu ale dělá ten obraz cizí ženy? Vždyť není zas tak cenný. Co je to za portrét? Profesor "Na tu se neptej" - pán řek kdysi. Lorraine Tajemný obraz... Proč tu visí? Profesor Byl jsem velkorysý, však ty máš jiný zájem! Lorraine Ten kraj tam za Dunajem byl plný krasavic... Je ve hře, kterou hrajem, postav možná víc. Škodolibé nymfy Nymfy Radujme se, jak ty zvěsti krásně jsou, Sbor ...krásně jsou... Nymfy že se kněžna s knížetem už nesnesou. Sbor ...nesnesou... 1. nymfa Pošlete to, dámy, dál! Kdopak by se fámy bál? Nymfy Když má dojem, že ji partner zasklívá, Sbor ...zasklívá... Nymfy špicluje a soptí ženská žárlivá. Sbor ...žárlivá... 2. nymfa Pošlete to, dámy, dál! Kdopak my se fámy bál? Nymfy Všude vlezla, tak je vlezlá, touží se tu chopit žezla. Lorraine Dost! Nymfy Radujeme se nad rostoucí aférou, Sbor ...aférou... Nymfy Ty se už tak vážně dneska neberou, Sbor ...neberou... 3. nymfa Aféry jsou vítané, ta se ututlá, ta ne. 2. nymfa Máme páru o tom páru, 1. nymfa předejme ji kuloáru, 3. nymfa a když se ta fáma ujme, Nymfy tak ji zase dementujme. Všichni To, co dřív svět považoval za faux pas, toho je dnes normál plná Evropa, tak ať si s tím zápasí, do - re - mi - fa - sol - la - sí. Ať je dusno, ať je husto, vaše trable, naše gusto! Pygmalion Nick Koupil jsem ti jen tak pro radost model, co tě okouzlí. Sandra Šatů holka nikdy nemá dost, tyhle nejsou zlý. Nick Že v nich budeš Áčko naprostý, ani říkat nemusím. Sandra Jak mi asi padne retro-styl? Hned to ozkusím. Nešetřil jsi na pencích, to je ti podobný. Nick Chcem-li vést boj s konvencí, nač koukat na drobný? Sandra I když nenosíš mě na rukou, lekci dal jsi skrblíkům. Nick V tomhle balení a s parukou nadchneš publikum. Sandra Šaty jsou jak na mě šitý. Zírám na kanýry. Nick Vidíš jak je důležitý v merku mít tvý míry. Sandra Nešmíruj mě, nebuď zmije vyčkat moudřejší je. Nick Stačí mi má fantazie, zkrátka vidím svý. Hadříků má habaděj, však žádný z brokátů. Připouštím, že nejraděj ji vídám bez šatů. Sandra Kolik vlastně stály? Nick No comment. Ráda ber, co dávám rád. Sandra Doufám, že to nední second hand. Tím se nesmím stát. Oba Tím se nesmím stát. Casino show Hosté + nymfy Hrajme dál - je věčný příkaz pro hravé, hrajme dál, i když je štěstí vrtkavé, zůstat ve hře je náš věčný cíl. Číšníci Na čumendu spíš jsme vlezli do Casina, jednou přihodíš a jedeš v tom. Happyend jak hrom má naše klukovina: u stolů a kas Servírky u stolů a kas Číšníci zaměstnali nás! Servírky zaměstnali vás! Tady Jean-Pierre, když přijel do Londýna, nebyl krupiér tak jako dnes. Za servírkou vlez však jednou do Casina. Aby v ceně stoup, Číšníci aby v ceně stoup, Servírky maká tu jak šroub! Číšníci maká tu jak šroub! Všichni Ráj všech hazardérů, scéna bez suflérů, ráj! /:Jde o peníze, jde o moc!:/ /:Jde o peníze, jde o moc!:/ Dracula Bože, je to pravda nebo sen? Ve hvězdách to vždycky bylo psáno, že se ke mně vrátíš, Adriano... Za střípek krásy tvé se růží vzdám. Sandra Za pozornost, pane, díky vám, díky vám. Lorraine Mám dost tvých erotických explozí! Sandra Každá růže trnem pohrozí, pohrozí. Lorraine Ta nežádoucí osoba ženě z portrétu se podobá. Dracula Mé šperky znásobí lesk šíje tvé! Sandra Léčkám umím čelit, kráse ne, kráse ne. Lorraine Už nestrpím tvé choutky zvrácené! Dracula Přestaň mě věčně špiclovat a bránit mému vznětu! Uhni mi z cesty, nechápeš, co ve hře je, oč jde tu. Lorraine Právě, že všechno je jen hra, jsi oběť svého klamu! Dracula Já se k ní modlil tolik let, až vystoupila z rámu! Lorraine Teď budu já ta nejhorší, tvé zkáze marně bráníc... Dracula Ona je věčná láska má! A z tebe je mi nanic! Všichni Ráj všech hazardérů, scéna bez suflérů. Ráj i lázeň parní, v níž se majlant zmarní. Ráj! /:Jde o peníze, jde o moc!:/ Jde o peníze, jde o moc! /:Jde o peníze, jde o moc!:/ Jde o peníze, jde o moc! Lorraine v podzemí Lorraine Jak mám to ponížení snést? Nejnicotnější ze všech malých teď dopíjím svůj hořky kalich... Jak mám to ponížení snést? Můj Bože, nepřeháním, jak slepá šla jsem za ním a ochotná k všem daním, co za to odevzdám. Já byla z těch, co věří, že my jsem ti dva, kteří jak motýli, jak peří se vznesou ke hvězdám. Ten slibný první ples! Co zůstalo z těch dob? Tančila jsem! A dnes merčím tu tenhle strop, zírám tu do čtyř stěn namísto do nebes a v duchu ptám se jen, zda ještě kvete bez... V co věřil ten můj Bůh, ten, pro něhož tu pláču? Náhražka jsem, jen vzduch! On miloval tu káču! On všechno pošlapal, on nese vinu za pád! Teď, Lorraine, nič a pal! I ty se nauč šlapat! Proboha, stop! Jsem stejná jako on? Taky všechno smetu? To ze mě vyvěrá poslední krůpěj - lítost. Už lásku necítím... Už nejsem lidská bytost. To chlap snad stvořil tenhle svět! To Bůh si nemoh vymyslet! A já už nevím kolik let jsem v něm jen pusté křoví. Dnes bez milostných šepotů tu marně buším do plotů i do bran krutých despotů a konejším se slovy: že možná šlo by to to tristní zdejší šapitó zmáknout trošku líp. Okouzlená Sandra Stockerky Sexy den co den prý dívka má být, pokud jen to jde, se smát a smát, sexy den co den má pány vábit, nikdy demodé a stále svá. Sexy, nikde kaz, Stockerky při hrách a lančích, Sandra nepromarnit čas Stockerky dá práci jí, Sandra sexy včetně řas Stockerky vždy ráda tančí, Sandra + Stockerky žije na doraz a s grácií. Sandra + Stockerky Pročpak denně k zrcadlu se naložím, nač se věčně trápím dietou? Stejně si nás chlapi popletou se zbožím, se zbožím. Hrajou na nás divadýlko, jak by ne? Když pak ale karty vyloží, nakonec nás mají za zboží laciné. Sandra Já vím své. Snad se ve mně zhlíd muž, pro nějž nejsem nickou, moh by duši mít i trochu romantickou, snad se ve mně zhlíd. Mám nebo nemám za ním jít? Sexy na pohled prý dívka má být, sladce jako med se smát a smát. Srdce má jak led a má mě vábit, ani nedoved říct - mám tě rád. Stockerky Pročpak denně k zrcadlu se naložím, nač se věčně trápím dietou? Stejně si nás chlapi popletou se zbožím, se zbožím. Hrajou na nás divadýlko, jak by ne? Když pak ale karty vyloží, nakonec nás mají za zboží laciné, laciné. Naštěstí ta mužská duše složitá schopna je i lidských pocitů. Víš, nač se ta banda ješitů nachytá, nachytá. Vyznání Dracula Se mnou opět živá, orkán mi tě přivál, s tebou znova doufám rád. Zpívá Luna, zpívá o tom, že jsi živá, z mrtvých též si troufám vstát. Za střípek lásky tvé dám království a živ z tvých příslibů učiním tě, dá-li Bůh, šťastnou kněžnou. Se mnou, moje drahá, stoupej k mléčným drahám, poznáš, kam až sahá strom s mým bláznovstvím. Sandra Slova teď v hrdle mi váznou, možná i bojím se Vás... Dracula Komnatu dříve tak prázdnou naplnil sladký tvůj hlas. V soutěži s tvou svatou krásou narcis je plevel, to vím nech si ta pozlátka, tvá jsou, ať slouží půvabům tvým. /: Živá, opět se mnou, pleť máš stejně jemnou, se mnou, navždy se mnou pojď dál žít! :/ Sandra Můžete se plést, jsem u vás pouhým hostem, svůdnost vašich gest mě svádí k pochybnostem. Sotva jste mě zhlíd... Proč chcete právě se mnou žít? Oba Se mnou, navždy se mnou... Nick Stačilo, Sandro, padáme, ať jsi v bezpečí. Sandra Nicku, já... Nick Bez řečí! Dracula Neee! Devastace Casina Profesor Pozór!!! ÁÁÁ............. Dracula Mluv, co je s tebou, příteli? Nick A to je malér, to jsme nechtěli... Profesor Jak to tak vyhlíží, zdraví bez všech potíží, až na ten menší zkrat všechno v normě - akorát... Dracula Tys mě chtěl chránit? Tys mě snad měl rád? Lorraine Žít si troufá každý živočich, žít je pírko v dětských vrkočích, které pohřbí jeden projektil. Žít všem kázal velký lodivod, žít se dá jen jednou za život, škoda, že jsi nesměl trošku dýl žít... Dracula Já nechci žít! Snový soud Kněz Draculo, vstaň! Než se v tmách rozední, tvou duši dnes čeká soud poslední! Amen, amen. Mnich Jenom žádné smilování! Dracula Tvůj křik strach mi nenahání. Mnich Pykat budeš, Satanáši! Dracula Zášť se s právem špatně snáší! Služka - 1. oběť Ty, kdos mi život vzal, se dovoláváš práva! Lorraine Já napůl žiju dál a taky žádná sláva. Leč žádní soudci nepřijmou mou obžalobu nepřímou, jak těžce ranils duši mou, duši mou... Steven Ne výhni pekelné ať upír navždy zhyne! I zlo je smrtelné! Dracula Jen nahradí je jiné! Věř, bratře, že z nás dospělých na svých ideálech, na svých přátelích dopustí se téměř každý aspoň takhle malinkaté, obyčejné vraždy. Steven Tys proti Bohu s mečem stál a kosil věřící i chrám! Dracula Hej, ty tam, proč's mi jen nesmrtelnost půjčil, když's mě tím odsoudil k tmám? Steven Mou sestru poskvrnil tvůj dráp! Dracula Tolik let byl jsem jen sám. Steven Krev tekla proudem, kam jsi šláp! Drac. + Lorr. Pomoz mi (mu), hej, ty tam! Steven Slyš mé "mene tekel", skončíš na dně pekel! Dracula Splatím daň, tak se staň! Šašek Střílet židy ani děti nikdy's nenařídil, ač jsi vraždil po staletí, byl jsi vlatně břídil! Jinčí machry znám! Sandra Díky za ten hlas, co řek mi slova sladká. Převlek poplet vás. Teď už mě bez pozlátka nebudete chtít, nejsem ta, pro niž chtěl jste žít. Lorraine Celá léta lhals Dracula Přelud mysli choré! Lorraine a to mě nejvíc bolí, jinou milovals Dracula Mělas pravdu, Lorraine! Lorraine a svazek jakýkoli mně jsi nenabíd, nejsem ta, Dracula Zklamán nechci už dál žít! Lorraine pro niž chtěl jsi žít! Všichni Buď navždy sbohem, Draculo! Dracula Upíru osud odejít velí na věčnost za svou kněžnou. Vpusť tedy slunce do téhle cely, paprsky ať mě sežhnou! Všichni Buď navždy sbohem, Draculo! Draculova smrt Lorraine Ani do bran pekel odcházet se nemá beze sluvka Promiň, s disharmonií. Bože, vynes jeden soud nad námi dvěma. Co se neodpouští? Co se promíjí? Sandra Dnes prvně dokořán tvou hrobku otvírám, kam motýl marně tloukl na okenní rám... Sandra + sbor A slunce rozžíhá svůj mocný arzenál, co padlé zpopelní a živým káže dál žít. Lorraine Jak vzácný dar ti byl dán, dar volně žít, jsi svůj pán. Směr, jímž chceš jít, sis určil sám, dar volby máš, jsi svůj pán. Sbor Stokrát daun, nikdy bez šancí, se sluncem, s nejcennější monstrancí, za věčný lidský ideál s temnotou i s peklem rveš se dál. Lorraine + sbor Ten, kdo sám tě kdysi stvořil, nad tebou hůl nezlomí. Spletí cest už provždy má tě vést čistý štít i svědomí. Solisti + sbor Co zůstává, je tvé Já, nad nízkostí se vznést má. Ať zbožňován, ať na hůl brán, buď kým chceš být, jsi svůj pán. --------------------------------------------------------------- Osoby a obsazení: Dracula: Daniel Hůlka Lorraine: Lucie Bílá Šašek/Sluha/Profesor: Jiří Korn Adriana/Sandra: Leona Machálková Kněz: Tomáš Trapl Nick: Richard Genzer Steven: Pavel Vítek Mnich: Zbyněk Fric 1. Nymfa: Hana Křížková 2. Nymfa: Linda Finková 3. Nymfa: Magda Malá Stocker: Pavel Polák Stocker: Ivo Hrbáč Stocker: Jiří Kropáček --------------------------------------------------------------- hudba: Karel Svoboda text: Zdeněk Borovec libreto: Zdeněk Borovec a Richard Hes