Naposledy vložené
Šifrovací hry na doma
Booking

Rezervujte si pobyt. Podpoříte zpěvník a sami dostanete $ 15.

Nejčastěji prohlížené
Opomíjené

Dokonáno (muzikály)

Steven Jsem rozhořčen tím bezprávím, že jsem se vězněm stal! Dracula Já vím. Steven Bez soudu, bez uvítané hned jste mě potrestal. Dracula Já ne. Steven Chci odvést odtud sestru svou! Dracula To není věcí jen nás dvou. Steven Já zachráním ji před zkázou! Dracula A v čem ta zkáza vězí? Ve tvé mysli choré! Prosím, promluv, Lorraine! Lorraine Mne chránit vůbec nemusíš! Steven Na hrdle nenosíš už kříž! Lorraine Jsem šťastna s knížetem. Dracula Teď víš! Lorraine Teď víš! Steven Chceš hříšně hříšný život vést... Lorraine Chci s ním až ke hvězdám se vznést. Steven V tom hradě zakletém! Dracula Tak jest. Lorraine Tak jest! Steven Máš pojem, co to znamená? Drac. + Lor. My víme, co to znamená. Steven Jsi zmámená, jsi šílená! Drac. + Lor. Snad pouze láskou šílená. Steven Sestro, vzbuď se stůj co stůj! Pochop, kdo je kníže tvůj! To on se se zlou mocí, s ďáblem spřáh, žádný šlechtic, ale vrah! Tak dost těch maškarád! Já tě zabiju - a rád! Dracula Doufám... Lorraine Vždyť kníže není ozbrojen! Streven Právem padlých, právem práv! Dracula S kým máš tu čest, ty chápeš málo jen. Steven Sám sis napsal epitaf! Lorraine I sestry své se navždy zbav! Steven Jak to, že ty jsi živ a zdráv? Lorraine Díkybohu, ty jsi živ a zdráv! Dracula Já jsem nesmrtelný, bědný nesmrtelný! Tím zůstávám, tím zůstávám. Steven Pak se staň, co stát se má! Hleď, jak smrtelný jsem já! Snad pouť jen dočasná je zákonná, ten, kdo s vírou dokoná, se smrti neděsí. Dracula Dávno smrt mě neděsí. Steven Kéž se sejdem v nebesích! Dracula Znáš-li, co je v nebesích? Steven Sestro, nedbej zlých slov mých, hřešit z lásky - není hřích... Doufám, doufám... Lorraine Stevene... V tom marném žití odvěkém... Dracula Marném, drahá Lorraine... Lorraine ...nestojí za to být jen člověkem. Dracula Nač být lidským tvorem? Lorraine Tak vysvoboď svou Lorelay! Dracula Hledáš, marně hledáš ráj. Lorraine Tam ji z temnot povznes, kde je ráj! Srdce mé chce tlouci ve tvém, Oba srdce dřív tak zbabělé. Lorraine Stiskni, fest, a padlá nymfa tvá Oba má se vznést jak andělé. Lorraine Jak vzácný dar Dracula Jak vzácný dar Lorraine mi byl dán, Dracula ti byl dán, Lorraine dar přízně tvé, Dracula dar zvůle mé, Lorraine jsi můj pán, Dracula jsem tvůj pán, Lorraine čin nádherný, Dracula čin příšerný Lorraine byl vykonán, Dracula byl vykonán, Lorraine teď ďábel sám Dracula teď ďábel sám Lorraine je můj pán! Dracula je tvůj pán!