Šla Mária do klaštéra (Klíč)

Hmi F# Šla Mária do klaštéra Emi C# F# Šla Mária do klaš téra Emi C# F# Hmi Tam synáčka poro dila Porodila i povyla Porodila i povyla Do jesliček položila Lež tu synu lež tu milý Lež tu synu lež tu milý A já půjdu pro anděly Andělé proň přiletěli Andělé proň přiletěli Pod své křídla syna vzali Letěli s ním pod nebesa Letěli s ním pod nebesa Nebesa se otevřeli Tři říčky se poklonili zvony sami zazvonili Dušečky se zradoveli Jedna jen se neraduje Jedna jen se neraduje Kerá otce matku bije A já jsem hříšná nebyla A já jsem hříšná nebyla A jenom jsem pomyslela Aby ty si pomyslila Aby ty si pomyslila Jako bysto učinila A hned padla věčný plamen A hned padla věčný plamen Uchovej nás Kriste Ámen.