Binance

Když jsem šel z Hradišťa (lidovky)

G C Ami D7 G Když jsem šel z Hradišťa z požehnání, potkal jsem děvčicu znenadání. D7 G D7 G Ami D7 G /:Potkala mě, poznala mě, červené jablúčko dávala mě:/ Že jsem byl šohajek nerozumný, vzal jsem si jablúčko z ručky její. Jak jsem zjedl, tak jsem zbledl: Už ťa dom, děvčico, nezavedu. Neber si, synečku, co kdo dává, z takových jablúček bolí hlava. Hlava bolí, sdrce zpívá: Všecko, cos miloval, konec mívá.