Naposledy vložené
Šifrovací hry na doma
Booking

Rezervujte si pobyt. Podpoříte zpěvník a sami dostanete $ 15.

Nejčastěji prohlížené
Opomíjené

Stůj nebe hladový (muzikály)

Já mám jen šat, jen šátek snů, já mám jak víš svůj dech jenž léčí dávno mě už trápí úděl tvůj dám ti všechno co snad zkrývám v žilách te´d máš jen prach a sůl, já mám svůj stín jež slunci pálit brání V trávě s tebou toužím sklízet stůl dám ti všechno co snad zkrývám stůj nebe hladový, v korunách se blýská, stůj nebe hladový, chladná bude noc stůj nebe hladový, mě po hvězdách se stýská ke mě pojď kolem nás divný dojmy jdou však máme štít jenž šalbám šálit brání to v trávě s tebou toužím snímat zbroj dám ti všechno co snad zkrývám všechno zlý jde dál, však šancí bude teď méně všechno co snad zkrývá s chutí na tvůj oltář dá všechno zlý jde dál, však šancí bude teď méně dám ti všechno co snad mám, co jen marně ukrývám Budem svým sluncem i zrádnou tmou budem svým šílenstvím i lékem láskou budem svou smůlou i šťastnou hrou zbytek svých dnů, taky ten ti dám Když v žilách proudí jen prach a sůl máme svůj stín jenž slunci pálit brání to právě s tebou toužím prostřít stůl zbytek svých dnů, taky ten ti dám stůj nebe hladový, v korunách se blýská, stůj nebe hladový, chladná bude noc stůj nebe hladový, mě po hvězdách se stýská stůj nebe hladový,ke mě prosím pojď