Binance

Kde je sládek (lidovky)

E H E H 1./:Kde je sládek, tam je mládek, tam je taky pivovárek:/ H E kde se pivo vaří, tam se dobře daří H E tam se dobře daří, kde se pivo vaří A E H E pojďme tam a píme ho, až do rána bílého, A E H E pojďme tam a píme ho, až do rána bílého. 2./:Pivo píme, ať to zvíme, zdali sobě rozumíme:/ máme-li se rádi, jsme-li kamarádi pojďme tam a píme ho, až do rána bílého. 3./:Pívo píti, vesel býti, hezké děvče v lásce míti:/ to nás bratři milí, blaží každou chvíli pojďme tam a píme ho, až do rána bílého. 4./:Pívo píti, vlasti žíti, řeč a krále slušně ctíti:/ tak zní naše právo, Česko ať je zdrávo pojďme tam a píme ho, až do rána bílého.