Binance

Markétka (AG Flek)

E Ami Smutku propadlá, plná divadla, Fmaj7 hlavní roli hrát nemá s kým Ami Tak ji našel on, výzvu, Markétku, Fmaj7 bosou baletku, nad trním. G C/D C G Ami Cítí krev spánků, tváře jí začli kvést, D G F dým od opánků, v zorničkách zrcadla hvězd. Ami Čekání, dávno ukryté, F řekne prevíte, nech mne žít. Ami Jaká zrada v nás, vždyť ten vnitřní hlas, F vlastně dávno nám náleží. G C/D C Ještě ve dveřích trocha váhání, Fmaj7 G co teď opouští, co ji pohání, Ami Fmaj7 a už mizí břeh, jen ho nech tvůj dech, už ti pro lásku nepatří. G C Emi Ami R: Óh, bláznivý valčík, z dálky slyší hrát, D G F Ami právě se loučí a příběh dostává spád. Čtvrtým rozměrem, prázdným úderem, vášní silnou jako ďábel sám. Tím je možné jen její zkrásnění, básně vedle ní jsou jen krám. Splácí dluh králům podsvětí, snad se zasvětí, je však k nebi blíž. Paní půlnoci tváře obrátí, všichni prokletí, když je svázán kříž. R: Óh, bláznivý valčík, z dálky slyší hrát, jak jen bez závisti, jí do tváře se podívat.