Matikář - naučíme matematiku. Každého.

po daždi (Fano Kamil)

C Emi Ami G 1.Je po daždi,kvapky z listov na zem padajú F G vtáci zase k nebu vzlietajú Dmi F G C ženy sušia periny,starci čakajú na noviny 2.Je po daždi,o chvílu sa nebo potrhá lúkam všetky farby nafŕka deti lížu zmrzliny,je poludnie a bijú hodiny 3.Je po daždi,dvojice sa chvejú v objatí tak toto mi už nikto nevráti často som sa previnil,keby také boli všetky dni.