Naposledy vložené
Binance
Nejčastěji prohlížené
Opomíjené

Tulipán (Folk)

Ami C Dmi G 1. Ani nevím,kdy to bylo,kdy se tohle přihodilo, Dmi G E proč jsem na ni tenkrát vůbec zavolal: Ami C Dmi G „Počkej, děvče,už je tma.Nebo jíš se jít tak sama? Dmi G E E7 Jestli budeš chtít,já půjdu s Tebou dál. Dmi G C Ami /:Zeptala la se :“Nač ta slova?“,políbila mě, a pak znova Dmi G E a do ruky mi dala tuli pán.:/ 2. Tak mi něco povídej,řekla,nebuď na mě zlej já v tu chvíli nevěděl jsem,co jí říct. jestli budeš mě mít rád, nemusíš se o mně bát ale pak už nesmíš přestat nikdy víc /:A pak jsem šel s ní domů,cestou plnou zelených stromů, cvakla klika,my jsme spolu přešli práh.:/ 3. Židle, postel, lampa, stůl, váza s kytkou, lžička a sůl, pohled očí který teď už nepoznám. Šeptal jsem jí „Mám Tě rád“, začala se tiše smát, řekla „ Počkej chvíli,přinesu Ti čaj“. /:Napřed chtěla,abych jí líbal,a pak se bála, že bych se díval, jak ji předtím ještě nikdo neviděl.:/ 4. Řekla:“ Napřed musím znát,jestli mě máš vůbec rád. nežli sebe sama dám ti, tak poslouchej. /:Kdyby si na malou chvíli,tulipán svou hlavu schýlil, já Ti zmizím a už mě víckrát nehledej“.:/ 5. Láska kouzlem zamčená,dívka kouzlem zmatená ani nevím, co to vůbec znamená. Ztratil sem ke štěstí klíč, viděl sem, že je to pryč, viděl sem jak je mi náhle vzdálená. /:Ona se jen šťastně smála,nevypadala,že by se bála. Že bych jí moh někdy přestat milovat.:/ 6. Pak jsem musel zavřít oči,viděl jsem jak se to točí věděl jsem,že je pryč a že jsem sám. Byl bych věřil, že co se stalo,že se mi to jenom zdálo kdybych neměl v ruce zvadlý tulipán. /:Vyčítám si,že svou vinou,teď musím hledat dívku jinou, ale takovou už nikdy nepotkám.:/