Blahoslavení (křesťanské)

C#m A Esus4 E K výšinám své oči pozvedám, D A/C# E koho bych se bál? E Hsus4 H F#sus4 F# Pomocnou ruku dá mi sám A H C#sus4 C#  milostivý Král. Když umdléváme, staví nám stan, léčí nás jeho hlas. Chladí nám rány krví svých ran, pláštěm halí nás. C#m H/D# E Hsus4 H C#m7 A Milosrdní jsou blahoslavení, A Hsus4 H F#sus4 protože oni dojdou milosrdenství. Milosrdní jsou blahoslavení, protože oni dojdou milosrdenství. Laskavě nám viny promíjí, učí nás odpouštět, nabízí lásku tak, aby ji poznal celý svět. Milosrdní jsou blahoslavení, protože oni dojdou milosrdenství. Milosrdní jsou blahoslavení, protože oni dojdou milosrdenství. C#m A/C# E Dřevěný kříž zbavil lidstvo vin, D A/C# E vstal z mrtvých náš Pán. E E/H F#sus4 A H C#sus4 C# Ježíš je Bůh,světlo střídá stín, světu vládne Král. Milosrdní jsou blahoslavení, protože oni dojdou milosrdenství. Milosrdní jsou blahoslavení, protože oni dojdou milosrdenství. A H C#m Přestaň se bát a Bohu dej F#m7 E/G# H A H C#m svá trápení i žal a věř,že Bůh očistil náš hřích, A H C#sus4 C#   náš Pán žije dál. Milosrdní jsou blahoslavení, protože oni dojdou milosrdenství. Milosrdní jsou blahoslavení, protože oni dojdou milosrdenství. Milosrdní jsou blahoslavení, protože oni dojdou milosrdenství.