Binance

Jedna malá holka (Ostatní)

Autor: Martin Kučaj / Proud F B2 Jedna malá holka dala jedný malý holce Es2 ruce kolem ramen F Nebreč čas je milosrdnej Es2 C# F, B2, Es, F, B2, Es2 zejtra bude s ním dávno amen Jedna malá blondie řekla jedný malý zrzce že je nesmyslný Pořád na něco jen čekat jinde hledej pozitivní vlny F B2 Tak ta malá holka která žila doma s tátou Es2 F co ji špatně hlídal dlaně na dlaň položila B2 Es2 C#, B, C4, C, C2, B holce který uvěřila D B B Jedna malá holka á á á á D B Es jedný malý holce jé jé jé G Es F Včera někdy k ránu ou ou ou ou G Es F ukázala voč jde jé jé jé jé B Na nana na na na na na na Cmi F, B2, Es2 na na na na na na ná Tím co lidi můžou a co lidi nesmí tím se vůbec netrápily a že byla k ránu zima trochu si tak svoje těla nachladily jedna malá blondie dala jedný malý zrzce ruce na ramena řekla dyť to nebolelo domů jela za svítání unavená Jedna malá holka (á á á á) jedný malý holce (jé jé jé jé) včera někdy k ránu (ou ou ou ou) ukázala voč jde (jé jé jé) Jedna malá holka (á á á á) jedný malý holce (jé jé jé jé) vzala její srdce (ou ou ou ou) dala svoje srdce (jé jé jé jé) Na na na na ... Cmi A7, C2, D, F2, G2 .. na na na na na na ná [A7]O ó [C2]ó ó ó [D]óóó[F2, G2]