To je teď celá moudrost moje (Nos Pepa)

G To je teď celá moudrost moje, C milovat hlučnou vřavu boje, D7 za nocí vnikat do snů žen G a trochu býti zadlužen. Zpívat si, jak mi zobák narost vínem si plašit z čela starost svůj život rychle utratit, nic nezískat, nic neztratit. R: Má milá rozmilá neplakej, život už není jinakej, dnes buďme ještě veselí na naší bíle posteli. Zbyla mi veteš vzpomínek, zástavní list z mých hodinek a zablácená promenáda, z dob kdys mě ještě měla ráda. Ve městě teď bouří karneval a já abych slzy proléval, k úpadku spěje moje firma, pánbů mě pere všema čtyřma. R: Má milá...... Všichni mi lhali, všichni mi lhali, blázna si ze mě dělali, přede mnou citem se rozplývali, za zády se mi vysmáli. Básníci, žurnály, učenci lhali, po léta za nos mne vodíce. Muži mi lhali, ženy mi lhaly, ženy ty lhaly mi nejvíce. R: Má milá .. Zítra co zítra kdožpak ví zítra si lehnem do rakví, Má milá .. jinakej. To je teď celá moudrost moje, milovat hlučnou vřavu boje, za nocí vnikat do snů žen a trochu býti zadlužen. Zpívat si, jak mi zobák narost vínem si plašit z čela starost svůj život rychle utratit, nic nezískat, nic neztratit. Srdce mé přesto po lásce prahne, nikomu však už nevěřím, když někdo ke mně ruce své vztáhne, ustoupím bojácně ke dveřím.