Binance

Okolo Hradišča voděnka teče (lidovky)

Emi Ami Emi H7 Emi 1. Okolo Hradišča voděnka te - če, Emi Ami Emi H7 Emi ide k nám šohajek cosi ně ne - se. Emi H7 Emi H7 |: Nese ně lásku, svázanú v šátku. Emi Ami Emi H7 Emi Milova-la sem ťa zlatý o – bráz - ku. :| Emi Ami Emi H7 Emi 2. Milova-la sem ťa bylo to špá - sem, Emi Ami Emi H7 Emi nevěděl šohajek že faleš - ná sem. Emi H7 Emi H7 |: Falešná byla, švarná děv - čina. Emi Ami Emi H7 Emi Nevěděl šohajek jaká pří - či - na. :| Emi Ami Emi H7 Emi 3. Tá moja príčina taková by - la, Emi Ami Emi H7 Emi že ně má mamulka velice lá - la. Emi H7 Emi H7 |: Nelaj ně mamko, ide k nám Janko, Emi Ami Emi H7 Emi mosím mu nachystat za širák pér - ko. :|