Binance

A ja taká čárna (lidovky)

Emi Ami Emi H7 Emi H7(D7) 1 /: A ja taká čár-na, jak čár-na čar-ni - ca. :/ G D7 /: Naj še mi vystúpi šej, haj, Emi H7 naj še mi vystúpi šej, haj, Emi Ami Emi H7 Emi D7(Emi) naj še mi vystú-pi z rady parad - ni - ca. :/ Emi Ami Emi H7 Emi H7(D7) 2 /: Z rady parad - nica, z poľa robot-ni- ca. :/ G D7 /: Bo ja taká čárna šej, haj, Emi H7 bo ja taká čárna šej, haj, Emi Ami Emi H7 Emi D7(Emi) bo ja taká čár-na, jak čár-na čar - ni - ca. :/ Emi Ami Emi H7 Emi H7(D7) 3 /: Čárnaja, čárna-ja, jak čár-na čar-ni - ca. :/ G D7 /: Bo ja od maĺučka šej, haj, Emi H7 bo ja od maĺúčka šej, haj, Emi Ami Emi H7 Emi D7(Emi) bo ja od maĺuč-ka na po-ĺo chodzi-la. :/