Binance

Pred muzikú (lidovky)

F Dmi Gmi C7 F Pred mu-zikú verbuňk chasa stójí, F Dmi Gmi C7 F moju milú namlú-vat sa strójí, B F |: dočkajte vy verbuňk chaso málo, F Dmi Gmi C7 F já vám povím co sa ně dnes zdálo. :| F Dmi Gmi C7 F Po čem si mňa, moja milá, poznala, F Dmi Gmi C7 F že si na mňa včéra večér volala ? B F |: Či po čáku, či po pérku zeleném, F Dmi Gmi C7 F či po líčku, duša moja, červéném :| F Dmi Gmi C7 F Šly děv-čata na čer-vené maliny, F Dmi Gmi C7 F nesce-ly dat šoha-jovi pit vody. B F |: Lež mu daly dobré vínko z pohára, F Dmi Gmi C7 F preno-cuj tu, duša moja, do rána :|