Binance

Kdo má počernú galánku (lidovky)

Hmi Emi Hmi Fis7 Kdo má počer-nú ga-lánku Hmi Fis7 Hmi ligotala sa hvězdička anděl moj. Hmi G A Kdo má počer-nú galánku, Fis7 Emi Hmi Fis7 ten má pokoj-nú my-šlénku, Hmi Fis7 Hmi ligotala sa hvězdička anděl moj. Hmi Emi Hmi Fis7 Ale já mám pobe-lavú Hmi Fis7 Hmi ligotala sa hvězdička anděl moj. Hmi G A Ale já mám pobelavú, Fis7 Emi Hmi Fis7 aj tá trápí moju hla-vu, Hmi Fis7 Hmi ligotala sa hvězdička anděl moj. Hmi Emi Hmi Fis7 Milá milá milu-šičká Hmi Fis7 Hmi ligotala sa hvězdička anděl moj. Hmi G A Milá milá milušičká, Fis7 Emi Hmi Fis7 daj ně bozkat tvoje líčka, Hmi Fis7 Hmi ligotala sa hvězdička anděl moj. Hmi Emi Hmi Fis7 Prilo-žíme líčko k líčku, Hmi Fis7 Hmi ligotala sa hvězdička anděl moj. Hmi G A Prilo-žíme líčko k líčku, Fis7 Emi Hmi Fis7 po-zdra-víme večer-ničku Hmi Fis7 Hmi ligotala sa hvězdička anděl moj.