Binance

A já su synek z Polanky (lidovky)

G C D7 G A já su synek z Po-lan-ky, G Ami a já su synek z Polanky, D7 G a já sy hledám galánky, G C G D7 G a já sy hle-dám ga-lán-ky, G C D7 G A já su cérka z Li-deč-ka, G Ami a já su cérka z Lidečka. D7 G a já si hledám synečka G C G D7 G a já si hle-dám sy-neč-ka. G C D7 G Vem si ňa Juro za že-nu, G Ami vem si ňa Juro za ženu, D7 G budeš mět dobrú gazděnu, G C G D7 G budeš mět dob-rú gaz-dě-nu. G C D7 G Ty budeš orat a já seť, G Ami ty budeš orat a já seť, D7 G budem se spolem dobre mět, G C G D7 G budem se spo-lem dob-re mět.