Binance

Ej, vy páni, vy (lidovky)

G G7 C G D Ami D7 |: Ej, vy páni, vy, vy nevíte co nové-ho, já vám to po-vím. :| G D G D C G D7 G |: Ve Strážnici verbujú na dva bubny bu-bnujú, na vojnu be-rú. :| G G7 C G D Ami D7 |: Galánečko má, si-li ke mně neuprím-ná já sa také dám. :| G D G D C G D7 G |: Dám sa mezi vojáky, dostanu no-vé šaty a koňa ta-ky. :| G G7 C G D Ami D7 |: Až já budu stát v širém poli na pa-troli, priď sa podí-vat. :| G D G D C G D7 G |: Príď sa na mňa podívat, jedním prstem za-kývat, alebo dvo-ma. :|