Binance

Javorina, chlapci, Javorina (lidovky)

F B F B F B F 1. /: Javorina, chlap-ci, Ja-vo-ri-na :/ B /: má milá má modré, F C má milá ma mod-ré Gmi C7 F pod o-či-ma. :/ F B F B F B F 2. /:Kebys byla pan-na ja-ko i-ná:/ B /: neměla bys modré F C neměla bys mod-ré Gmi C7 F pod o-či-ma. :/ F B F B F B F :Ale že si pan-na ne-po-cti-vá: 3. B /: proto ty máš modré, F C proto ty máš mod-ré Gmi C7 F pod o-či-ma. :/