Binance

Ešče si já pohár vína zaplatím (lidovky)

Ami E Ami Dmi E Ami 1. Ešče si já, ešče si já pohár vína zaplatím. Emi H7 Emi Ami H7 Emi Potom sa já, potom sa já k mojej milej navrátím. Ami Dmi Ami Dmi Ami E |: Od večera do rá-na, muzi-ka nám vyhrá-vá, Ami E Ami Dmi E E7 Ami a já pijem, pijem, pijem, pijem, len z pl-ného pohára. :| Ami E Ami Dmi E Ami 2. Ešče si já, ešče si já pohár vína zaplatím. Emi H7 Emi Ami H7 Emi Potom sa já, potom sa já k mojej milej navrátím. Ami Dmi Ami Dmi Ami E |: Potom pújdem na pá-na, co s na-ma zle naklá-dá, Ami E Ami Dmi E E7 Ami pij-me, pij-me, dobré vínko z pohá-ra. :|