Binance

Keby ste to, mamko moja, věděli (lidovky)

F Ami B F Gmi C F 1. Keby ste to mamko moja vědě-li, vědě-li, F Ami B F Gmi C F jaký su já bez fra-járky nezdra-vý, nezdra-vý F Gmi G C /: veru byste celé noci nespali, ne-spa-li F Ami B F Gmi C F co by ste mně frajá-renku hleda-li, hleda-li. :/ F Ami B F Gmi C F 2. Mojá milá zadrí-mala, já som spal, já jsem spal, F Ami B F Gmi C F a kdo-si ně za klo-búčkem pérko vzal, pérko vzal. F Gmi G C /: A to bylo z pěknej modrej fialky, fial-ky, F Ami B F Gmi C F škoda mojej staro-dávnej frajár-ky, frajár-ky. :/