Binance

Bude večer (lidovky)

D A D 1. /:Bude večer, už za-padá slunéč-ko,:/ G D Emi G D E A /:za hory za lesy, potě-šení kde-že si, D A D pro Tebja mňa zabo-lelo srdéč-ko.:/ D A D 2. /:Už je večer, a už vyšla hvezdič-ka,:/ G D Emi G D E A /:na lúce u hája, zabi-li tam šo-ha-ja, D A D zabili tam panští drábi Janíč-ka.:/ D A D 3. /:Keď zabili, pocho-vali pod ja-vor,:/ G D Emi G D E A /:černý kríž stavjali, a na něho na-psa-li, D A D tady leží pocho-vaný zbojník z hor.:/