Binance

V Zarazicách (lidovky)

G D 1. V Zarazicách krajní dů-ům, Ami A D : V Zarazicách kraj-ní dům, G C G C G G D G měl jsem já tam galáneč-ku, Bo-že můj. : Bo-že můj. G D 2. Dyby ně ju sceli dá-át, Ami A D : dyby ně ju sce-li dát, G C G C G G D G věděl bych ju, ach můj Bo-že, mi-lo-vaat. : mi-lo-vat G D 3. Ve dně bych ju šanova-al, Ami A D : ve dně bych ju ša-no-val, G C G C G G D G ale v noci, ach můj Bo-že, mi-lo-vaal. : mi-lo-val