Binance

Ej, veru nebudem (lidovky)

G Emi Ami D G 1. Ej, veru nebudem na téj stráni bývat, G Emi Ami D G ej veru nebudem mladé vínko píjat, C G C G |: mladé vínko píjat, s děvčatama líhat. G Emi Ami D G Ej veru nebudem na tej stráni bývat. :| G Emi Ami D G 2. Straňanská děvčata, pěkné líčka máte, G Emi Ami D G enom nám povězte, kde sa umývá-te. C G C G |: My sa umý-váme, enom jednů v roce, G Emi Ami D G studenej vodičce, dole pri poto-ce. :|