Binance

Ty hodiny breclavské (lidovky)

D A G D A D : Ty hodiny breclav-ské ty sú, bože, cigán-ské.: 1. D A G D A D Keď sa začla štvrtá bít, mosel sem od milej jít, D A G A D keď sa začla štvrtá bít, mosel sem od mi-lej jít. D A G D A D :Čtyry bily, pět bilo, miléj doma neby-lo. : 2. D A G D A D Ona byla v hájíčku a tam žala travič-ku, D A G A D ona byla v hájíčku a tam žala tra-vičku. D A G D A D :Nechoď milá do háj-ka, keď si moja frajár-ka. : 3. D A G D A D Mysli-veček zelený o vě-nec ťa oši-dí, D A G A D mysli-veček zelený o věnec ťa oši-dí.