Binance

Od hor vetor veje (lidovky)

Ami E Ami G C G C 1. Od hor vetor ve – je, otvor milá dvere, Ami Dmi E Ami /: nech sa já len popozerám, kdo leží pri tebe :/ Ami E Ami G C G C 2. Aj, ne-leží žád-ný, moj šo-hajku švarný, Ami Dmi E Ami /: tam, kde si ty spíš lehával, je místečko prázdný :/ Ami E Ami G C G C 3. Z jednej strany líč-ko, sivá holu-bičko, Ami Dmi E Ami /:z jednej strany, z druhej strany, šohaj malo-vaný:/