Binance

Nepi, Jano (lidovky)

Gmi D Gmi F Bb F Bb 1. Nepi Jano nepi vó - du, voda je ti len na škódu, F Bb Gmi Cmi D Gmi F napi sa ty radšej ví - na, to je dobrá mede-cí - na. Bb F Bb Gmi Cmi D Gmi napi sa ty radšej ví - na, to je dobrá mede-cí - na. Gmi D Gmi F Bb F Bb 2. Svobodný byt není dó - bre, oženit sa není dóbre, Bb F Bb Gmi Cmi D Gmi (F) : lebo žena ťažké já - rmo, mosíš ju ži-vit za-dá - rmo. : Gmi D Gmi F Bb F Bb 3. Peknú ženu nechcem mí - ti, lebo je s ňu ťažké žíti, Bb F Bb Gmi Cmi D Gmi (F) : keby ně ju druhý lú – bil, co by som já smutný ró - bil.: Gmi D Gmi F Bb F Bb 4. Škaredú též nechcem mí - ti, lebo je s ňu ťažké žití, Bb F Bb Gmi Cmi D Gmi (F) : nemohl bych na ňu hle-dět, ani v noci u něj le - žet. : Gmi D Gmi F Bb F Bb 5. Bohatú též nechcem mí - ti, s bohatú je ťažké žití, Bb F Bb Gmi Cmi D Gmi (F) : lebo ona co hó - dí - na, své bohatství připo-mí - ná. : Gmi D Gmi F Bb F Bb 6. Chudobnú též nechcem mí - ti, s chudobnú je ťažké ži-tí, Bb F Bb Gmi Cmi D Gmi (F) : lebo ona porád br-ble, že má prázdné truhly, ží - gle. : Gmi D Gmi F Bb F Bb 7. A tak radši osta-ném tak, slobodňučký jako tén fták, Bb F Bb Gmi Cmi D Gmi (F) : a pújdem si po slo-bo-dě, jak rybyčka v bystrej vó - dě : Gmi D Gmi F Bb F Bb 8. Prečo sa ty za mnú vlá – čiš, keď ma ani neo-páčíš, Bb F Bb Gmi Cmi D Gmi (F) : ani večer ani rá - no, jaký si ty sprostý Já - no. :