Binance

Sobotěnka ide (lidovky)

F Gmi C7 F 1. /: Sobotěnka ide, co že je ně po něj :/ F C B C7 F /: cesta zarú-baná, cesta zarú-baná, F C Gmi C7 F cesta zarúba-ná k frajáreč-ke mo-jej :/ F Gmi C7 F 2. /: Né tak zarúbaná ako je zaťa-tá :/ F C B C7 F /: už je moja milá, už je moja milá, F C Gmi C7 F už je moja mi-lá u Turka zaja-tá :/ F Gmi C7 F 3. /: U Turka zajatá, u velké-ho pá-na :/ F C B C7 F /: prečo ju za-jali, prečo ju za-jali, F C Gmi C7 F prečo ju zaja-li? Veď je o-na švar-ná! :/