Binance

Teče voda zpod Záhorá (lidovky)

C G 1. Teče voda z pod Záhorá, Dmi G C z pod Zá-horá do jazera, F C /: včecky mosty pobrala, Dmi G C ten po-slední nechala. :/ C G 2. Sú rodiče, synka měli, Dmi G C na voj-nu ho dát moseli, F C /: jeho mamka plakala, Dmi G C že ho ťažko chovala. :/ C G 3. Proč mamičko, proč plačete? Dmi G C šak na vojnu nepůjdete. F C /: Půjde na ňu koníček, Dmi G C na ko-níčku syneček. :/