Binance

Zasadil jsem čerešenku v humně (lidovky)

D G A D 1. Zasa-dil jsem čerešenku v humně. D A /: Zasadil jsem čerešenku v humně, G D dá-li Pán Bůh, ona sa ně ujme, D G A D dá-li Pán Bůh, ona sa ně ujme. :/ D G A D 3. Když za-čala čerešenka rodit. D A /: Když začala čerešenka rodit, G D začal jsem já za svú milú chodit, D G A D začal jsem já za svú milú chodit. :/ D G A D 4. Přišel jsem k ní, ona ještě spala. D A /: Přišel jsem k ní, ona ještě spala, G D bozkal jsem ju, aby hore vstala, D G A D bozkal jsem ju, aby hore vstala. :/ D G A D 5. Bozkal jsem ju na obě dvě líčka. D A /: Bozkal jsem ju na obě dvě líčka, G D vstávaj hore sivá holubička, D G A D vstávaj hore sivá holu-bička. :/