Binance

Skleničko ty skleněná (lidovky)

G C G D C G 1. Skleničko ty skleně-ná, skleněná, dobré vínko z teb-ja, G C G D G /: pozdrav pánbu sklená-ra, sklenára, kerý zrobil teb-ja. :/ G C G D C G 2. Dyž sa z tebja napi-jem, napijem, hned sme všeci mlad-ší, G C G D G /: skleničko ty skleně-ná, skleněná, tebja mám nejrad-ši. :/ G C G D C G 3. Keď ste bratra zabi-li, zabili, zabij-te nás o-ba, G C G D G /: ponese nás voděn-ka, studená, kolem Jarošo-va. :/ G C G D C G 4. Ponese nás pone-se, ponese, bude s náma há-zat, G C G D G /: jarošovská děvča-ta, děvčata, budú pro nás pla-kať. :/ G C G D C G 5. Skleničko ty skleně-ná, skleněná, dobré vínko z teb-ja, G C G D G /: dokáď v tobě kvapeč-ka, kvapečka, nepoj-dem od teb-ja. :/