Binance

Pil jsem včera (lidovky)

D G D A D 1. Pil sem včera, pijem dnes-kaj, zajtra bu-dem, D G D A D světa tady, moja mi-lá, nepre-bu-dem. D A D E A /: Žijem, pijem,jak ten vták, a kde nemám, ne-chám tak, D G D A D šenkérovi na borg dukát prislu-bu-jem :/ D G D A D 2. Zazpívám si, zatan-cu-jem, zaver-bu-jem D G D A D a potom ťa, moja mi-lá, pomi-lu-jem. D A D E A /: Pomilujem, nechám tak, pryč odletím, jak ten vták, D G D A D na tebja si, moja milá, nevzpo-me-nem :/ D G D A D 3. Nalej, šenkér, nalej ví-na, červe-né-ho, D G D A D do džbánečka, do po-hár-ka skleně-né-ho. D A D E A /: Já mám dneska velký žal, s mojú milú iný stál, D G D A D budem já pit až do rána, do bí-lé-ho :/