Binance

Na pavlovskej dolině (lidovky)

D A D G D 1. Na pavlovskej do-li-ně túží šohaj po ví-ně, D G D G D A /: túží šohaj po vínečku, volá na svú frajá-rečku, D A D frajá-rečko, nalej ně ! :/ D A D G D 2. Frajárečka roz-mi-lá vínečka mu nalé-la, D G D G D A /: do džbánečka kamenného víneč-ka ry-zlinkové-ho, D A D aby sa mu líbi-la :/