Binance

Vínko, vínko (lidovky)

Dmi A Dmi Gmi Dmi A7 Dmi E 1. Vín-ko, vín-ko, vínko červe-né. Ami E Ami Dmi Ami E Ami Vín-ko, vín-ko, vínko červe-né. F B C7 F /:Kto ťa bude vínko pí-jať, Gmi C#dim Dmi A B až ja budem maší-ro-vať? Dmi A Dmi Gmi Dmi A7 Dmi Vín-ko, vín-ko, vínko červe-né.:/ Dmi A Dmi Gmi Dmi A7 Dmi E 2. Lúč-ka, lúč-ka, lúčka, zele-ná. Ami E Ami Dmi Ami E Ami Lúč-ka, lúč-ka, lúčka, zele-ná. F B C7 F /:Kto ťa bude lúčka ko-siť, Gmi C#dim Dmi A B až ja budem šabľu no-siť? Dmi A Dmi Gmi Dmi A7 Dmi Lúč-ka, lúč-ka, lúčka zele-ná.:/ Dmi A Dmi Gmi Dmi A7 Dmi E 3. Ho - ra, ho - ra, hora vyso-ká, Ami E Ami Dmi Ami E Ami ho - ra, ho - ra, hora vyso-ká, F B C7 F /:kto ťa bude, hora, rú-bať, Gmi C#dim Dmi A B keď ja budem v zemi le-žať, Dmi A Dmi Gmi Dmi A7 Dmi ho - ra, ho - ra, hora vyso-ká.:/