Binance

Díky pane Pythagore (Ostatní)

Dovolte mně dámy zopakovat řešení Pythagora. O trojúhelníku moudrá slova budíš naše obora. Tedy čtverec známý nad přeponou o rozměrech neznámých, přesný součet dá mi čtverců obou, čtverců nad odvěsnami. Tak fajn Tak fajn Díky pane Pythagore, my vaše zákony ctíme. Díky pane Pythagore, my chceme matiku znát. Díky pane Pythagore, my vaše zákony ctíme. Díky pane Pythagore, my chceme matiku znát. Láska toho pana Pythagora nebyla jen v přeponách. Miloval dokud snad neochoral žačku jménem Theona. Tedy dáma, dámy, nad přeponou o rozměrech neznámých. Přesný součet dá mi, dam a obou, dam tam nad odvěsnami. Tak fajn Tak fajn Díky pane Pythagore, my vaše zákony ctíme. Díky pane Pythagore, my chceme matiku znát. Díky pane Pythagore, my vaše zákony ctíme. Díky pane Pythagore, my chceme matiku znát. Tak fajn Tak fajn Tak fajn Tak fajn Díky pane Pythagore, my vaše příklady ctíme. Díky pane Pythagore, my chceme matiku znát. Tak fajn Tak fajn Tak fajn