Binance

Jarní píseň (Ostatní)

Byl to pěkný den, vůní opojen procházel jsem jarní lučinou. V teplý jarní čas zdravil mě ptáků hlas. Jsem v okolí sám jen s krajinou. V dálce šuměl les a březový háj, kolem kvetlo vše, co může kvést. Dívám se překvapen, co tu zmůže jen jednou za rok šťastný měsíc máj. Ref.: Letí motýl, ve květech jsou včely támhle chrobák valí kuličku. Nad hlavou mi letí mladý rorýs, pak usedne na strom, na špičku. Jak je šťasten ten, co jarem okouzlen má před sebou jen rozkvetlou stráň. Stromy, traviny a další květy vůní odvádějí svojí daň. Ref.: Letí motýl, ve květech jsou včely...