Harmonie (Merta Vladimír)

F C B F Podobna sněhove vločce C Vznáši se kolem nás B B-Bmaj7-F4/9-C-C Harmonie F Smíme ji C na jazyku ochutnat? – nevíme B roztává naším dechem C a znovu oživá když spíme F C B B-Bmaj7-F4/9-C-C Harmonie Harmonie Harmonie F C B B-Bmaj7-F4/9-C-C Harmonie Harmonie Harmonie F Písen beze slov C slova bez melodie B B-Bmaj7-F4/9-C-C Harmonie F C Štáva vymačkaná z andělů prozuměni B kdo ví kdo z ní pije C a kdo je jenom nádobou ze které se lije F C B B-Bmaj7-F4/9-C-C Harmonie Harmonie Harmonie F C B B-Bmaj7-F4/9-C-C Harmonie Harmonie Harmonie F Jsme divoké plody země C zrozené v ní B bezbranné splasklé balónky C puštěné dětmi do vesmíru F C a jejich oči na nás civí B B-Bmaj7-F4/9-C-C F Z poranění C vytéká živá voda B B-Bmaj7-F4/9-C-C Harmonie F Nad námi mraky C v nás žízen po umění B C Harmonie Harmonie Harmonie Harmonie F C a někde mezi námi se točí B mlýnské kolo dějin C malého národa F C B B-Bmaj7-F4/9-C-C Harmonie Harmonie Harmonie F C B B-Bmaj7-F4/9-C-C Harmonie Harmonie Harmonie