Binance

Světabol (Ostatní)

Večer noci podléhá Ticho jako v kostel Většina už uléhá Každej jak si ustele Světabol je neleká Ani nezaútočí Jen se krčí a čeká Kdo s tý židle seskočí On totiž tiše v koutě Jako pěna číhá Jak hyena, jak hyena, Světabol Jádýdadá… Geniální básníku Zoufale nepochopen Smyčku vážeš na kliku Mozek v lihu potopen Roleta je stažená Židle už je na stole Smyčka je utažená Stojíš tu už snad sto let A přitom tiše v koutě Jako pěna číhá Jak hyena, jak hyena, Světabol Jádýdadá… Žádný kroky žádnej hlas Seš daleko vod lidí Snad tě najdou ještě v čas Snad to někdo uklidí Geniální básnící Zase s židlí jděte spát Sotva čtyřicátníci Nebo se jděte dovožrat Vždyť to jenom tiše v koutě Jako pěna číhá Jak hyena, jak hyena, Světabol Vždyť to jenom tiše v koutě Jako pěna číhá Jak hyena, jak hyena, Světabol