Matikář - naučíme matematiku. Každého.

Kalný vody (Namoll)

KALNÝ VODY – Namoll Předehra Emi H7 Emi G A H7 1. Ať si hvězdy klidně na zem spadnou, kalný vody jsou teď vše, co mám. Emi H7 Emi G H7 Emi Slunce svítí, všechny kytky vadnou a po naší cestě půjdu sám. 2. Já se dívám, jak se voda točí, kalný vody hladí tvoji tvář. Černým vozem přijel černej kočí, zastavil čas, skončil kalendář. G D G H7 Ref: Ráno dál se mlhou halí a v ní hledám úsměv tvůj. Emi H7 Emi G H7 Emi Kalný vody mi tě lásko vzaly, kalný vody to je osud můj. 3. Tvoji ruku při tanci jsem žádal, kalnej proud ten taky o ni stál. Náš dům je prázdnej, kde jsem s tebou spával, kalnej proud si s tebou tančí dál. Ref: Ráno dál se mlhou halí a v ní hledám úsměv tvůj. Kalný vody mi tě lásko vzaly, kalný vody to je osud můj. Ref: Ráno dál se mlhou halí, na náš břeh stavím kříž. Už skončil bál, kde pro nás valčík hráli /: a já zvedám kalný vody číš :/