Kapitán Glenn (Isara)

capo 5 G C G C G Naše loď slavná a proslulá na moře širé vyplula, G C G na stopadesát mladíků sloužilo jí za posádku. G C G William Glenn náš kapitán, vysoký, švarný a zdatný pán, G C zdál se jak chléb a moře sůl, k pobřeží berberskému plul. My z kraje dubna vypluli, po větru vpřed se vydali, za cíl berberské pobřeží, vše bylo, jak jen náleží. Než hrstku mil jsme odpluli, všichni hned ochuravěli, jen každý třetí pak otrnul, k pobřeží berberskému plul. V noci kapitán měl zlý sen, hlas se mu ozval, pravil jen: „Připrav se, vezmi muže své, zítra se navždy sejdeme“. Tu kapitána strach se jal, kormidelníka si přivolal, k přísaze pak jej zavázal, neprozradit co ví jen on sám. Solo GCG GCG Hmi Emi C G Hmi Emi C „Brachu“ řek „v srdci bolest mám, za lotra já se vyznávám, v Staffordshire muže udeřil jsem pro ženu, a zavraždil. To jeho duch tu s námi je, dusí a zle mě sužuje, slib mi a ve vší tajnosti, modli se, ať nás opustí.“ Jen o pár mil dál zadul řev vichru a vlny zpěnil hněv, loď smrští nebetyčnou bil a námořníky ochromil. Stěžeň i ráhna zlomena, z plachet cár, výstroj zničena a námořníky ty chytil děs té strašné noci, divý běs. G C G Přísahu kormidelník stáh, zvolal: „Náš kapitán je vrah!“ G C G Tak muže na něj rozeštval, že přes palubu dav jej hnal. Hmi Emi C G Jakmile zrádný kapitán byl pryč, byl klid hned, nevídán, Hmi Emi C na klidném moři vánek vál, k pobřeží berberskému dál. Když do Španěl jsme připluli dobrou loď, aby spravili, v přístavu každý se podivil, co osud pro nás připravil. Námořníkům všem radu dám, varování vám dozpívám, kdo život svůj si ceníte, na moře s vrahem neplujte.