Binance

O obnažidlech (Huso)

Dm Gm Blízko Bělidla řádí tam ta strašidla A Dm místní jim říkají „ta obnažidla“ F Gm kdo se tam odváží, toho obnažidla obnaží A Dm strhají všechen šat a / musi utikat Gm A Dm Gm A Dm Jednou jeli huláni, nedbali varování Bb F Bb A G F E D C a vysvlíkly je do naha a ja-hahahahahaha F Bb C F už utíká hulánská výprava /mezihra sloka/ Šíří se pověsti o / bělidelském neštěstí jen / ten by je prý spasit měl, kdo / by se nestyděl jezdili hasiči, exorcisti, baviči ale obnažidlům tváří v tvář každý vyfičí Jeden chlap se holedbal, varování nic nedbal a vysvlíkly mu kaťata a ratatatata už utíká prcka chlupatá /mezihra sloka/ Až jednou z ničehonic v baloňáku divný strýc (stopka) „Abych se představil - jsem Karel Obnažil. Nechte si odměnu, já proto se sem neženu, a kde máte ty amatéry ? Já je vyženu.“ A pak tam Karel rozpažil, před obnažidly se sám obnažil a rozběhly se do všech stran a jampampampampampampam od těch dob tam Karel straší sám /mezihra refrén/